k.ú.: 789224 - Kněževísko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 569755
zahrada 51 35713
ovoc. sad 5 25335
travní p. 34 67335
lesní poz 43 239331
vodní pl. nádrž umělá 1 51794
zast. pl. zbořeniště 1 32
zast. pl. 32 8180
ostat.pl. jiná plocha 4 827
ostat.pl. manipulační pl. 4 1862
ostat.pl. neplodná půda 21 15720
ostat.pl. ostat.komunikace 41 21511
ostat.pl. silnice 1 1905
Celkem KN 310 1039300
Par. KMD 310 1039300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 32
LV 55
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 18:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.