k.ú.: 789232 - Zábludov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 763644
zahrada 101 64800
ovoc. sad 10 28673
travní p. 70 184945
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 86 463760
vodní pl. nádrž umělá 1 33
vodní pl. tok přirozený 1 1643
zast. pl. 84 29787
ostat.pl. jiná plocha 26 6662
ostat.pl. manipulační pl. 22 17186
ostat.pl. neplodná půda 36 36690
ostat.pl. ostat.komunikace 59 36375
ostat.pl. silnice 2 34773
Celkem KN 618 1668992
Par. KMD 618 1668992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 83
LV 105
spoluvlastník 142

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 18:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.