k.ú.: 791806 - Zbraslav na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584215 - Zbraslav NUTS5 CZ0643584215
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.11.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1087 3236709
zahrada 409 276503
ovoc. sad 13 39839
travní p. 617 1482607
lesní poz 151 3385025
vodní pl. nádrž umělá 10 7064
vodní pl. tok přirozený 10 8585
zast. pl. společný dvůr 4 397
zast. pl. zbořeniště 19 2556
zast. pl. 633 177347
ostat.pl. jiná plocha 65 29448
ostat.pl. manipulační pl. 54 36158
ostat.pl. neplodná půda 112 70772
ostat.pl. ostat.komunikace 261 121530
ostat.pl. pohřeb. 2 7186
ostat.pl. silnice 25 52631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 29629
ostat.pl. zeleň 22 4532
Celkem KN 3499 8968518
Par. KMD 3499 8968518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 374
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 86
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 29
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
Celkem BUD 608
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 686
spoluvlastník 1029

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.11.2018 12:34

Aktuality

19.11.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

09.11.2018
Dne 9. 11. 2018 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 256/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

06.11.2018
Dne 31. října 2018 se konala v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze konference „Historický vývoj zeměměřických činností ve veřejném zájmu a státních orgánů v civilní sféře (1918-2018)“. Prezentace a komentáře k prezentacím a publikace vydaná při této příležitosti jsou k dispozici ke stažení.