k.ú.: 791806 - Zbraslav na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584215 - Zbraslav NUTS5 CZ0643584215
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1090 3236626
zahrada 418 276289
ovoc. sad 13 39839
travní p. 619 1482403
lesní poz 151 3385025
vodní pl. nádrž umělá 10 7064
vodní pl. tok přirozený 10 8585
zast. pl. společný dvůr 4 397
zast. pl. zbořeniště 19 2556
zast. pl. 638 177978
ostat.pl. jiná plocha 65 29260
ostat.pl. manipulační pl. 54 36158
ostat.pl. neplodná půda 113 70772
ostat.pl. ostat.komunikace 265 121588
ostat.pl. pohřeb. 2 7186
ostat.pl. silnice 25 52631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 29629
ostat.pl. zeleň 22 4532
Celkem KN 3523 8968518
Par. KMD 3523 8968518
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 372
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 89
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 29
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 5
Celkem BUD 614
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 683
spoluvlastník 1024

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 21.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2019 02:59

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.