Poskytování údajů

Dálkový přístup a webové služby

Formuláře žádostí o zřízení účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

      Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí

      Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WS dálkového přístupu (WSDP)

      Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WS pro vyhotovitele a ověřovatele GP

      Prokázání totožnosti podle GDPR

Šíření

Další typy žádostí o poskytnutí dat z katastru nemovitostí.

Výměnný formát katastru

Jednorázové žádosti o výdej dat ve výměnném formátu.

Služba sledování změn

Formulář pro potřeby žádosti o zřízení služby sledování změn v katastru nemovitostí.

Další poskytované služby

Další typy žádostí o poskytnutí dat z katastru nemovitostí.