Zápis vkladem
    Návrh na vklad
    Formuláře pro některé vkladové listiny

Zápis záznamem
    Návrh na záznam práva

Zápis (změna) jiných údajů
    Změna údajů o pozemku
    Změna údajů o stavbě
    Změna údajů o právu stavby
    Změna údajů o jednotce
    Změna údajů o vlastníku
    Další změny jiných údajů

Poskytování údajů
    Dálkový přístup a webové služby
    Šíření
    Výměnný formát katastru
    Služba sledování změn
    Další poskytované služby

Zeměměřické činnosti
    Geometrický plán (GP)
    Záznam podrobného měření změn
    Dokumentace o vytyčení hranice pozemku
    Úřední oprávnění, úřední průkazy
    GNSS pro účely katastru

Další formuláře
Další poskytované služby nemají žádný formulář

Poskytování údajů

Dálkový přístup a webové služby

Formuláře žádostí o zřízení účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

      Žádost o zřízení účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí

      Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WS dálkového přístupu (WSDP)

      Žádost o zřízení účtu pro aplikaci WS pro vyhotovitele a ověřovatele GP

      Prokázání totožnosti podle GDPR

Šíření

Další typy žádostí o poskytnutí dat z katastru nemovitostí.

Výměnný formát katastru

Jednorázové žádosti o výdej dat ve výměnném formátu.

Služba sledování změn

Formulář pro potřeby žádosti o zřízení služby sledování změn v katastru nemovitostí.

Další poskytované služby

Další typy žádostí o poskytnutí dat z katastru nemovitostí.
Datum poslední aktualizace: 01.02.2021