Žádost o zřízení účtu pro aplikaci Webové služby dálkového přístupu (WSDP)

Běžný (platící) účet ve formátu PDF

Tuto žádost použijí všichni žadatelé kromě Samosprávných celků (obce, města, kraje) a organizačních složek státu, soudních exekutorů, notářů, insolvenčních správců a Státního fondu podpory investic.

Formulář pro žadatele, kteří nemohou použít žádost pro bezúplatné nebo ověřující uživatele.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 130 kB Aktualizace 03.11.2022

Bezúplatný účet ve formátu PDF

Tuto žádost mohou použit pouze žadatelé: Samosprávné celky (obce, města, kraje) a organizační složky státu, soudní exekutoři, notáři, insolvenční správci a Státní fond podpory investic. Všichni ostatní žadatelé musí použít žádost pro Běžný (platící) účet.

Formulář pouze pro žadatele s nárokem na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu dle právního předpisu.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 115 kB Aktualizace 03.11.2022

Czech POINT ve formátu PDF

Formulář pouze pouze pro žadatele oprávněné vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí dle zákona č. 81/2006 Sb.
Formát formát souboru PDF PDF Velikost 127 kB Aktualizace 03.11.2022