Změna údajů o budově

Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou

Formulář pouze pro ohlášení změny z rozestavěné budovy již zapsané do katastru na budovu dokončenou. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam budov, nebo seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát PDF ikona PDF Velikost 918 kB Aktualizace 01.01.2018 č.6.133.1-2018 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou DOCX

Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby

Formulář pro změny údajů o stavbě již zapsané do katastru, která není součástí pozemku ani práva stavby. K dispozici je i rozšíření formuláře pro změněné údaje o budovách, nebo pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.
Formát PDF ikona PDF Velikost 157 kB Aktualizace 01.01.2014 č.6.89.1-2014 Formulář dostupný také ve formátu Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby DOC
Pro vyplnění formuláře lze využít vzor Ohlášení ve formátu  PDF

Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena

Formulář pro účely prohlášení, kterým se u staveb bez čísla popisného nebo evidenčního dokládá dokončení stavby. Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy. 
Formát PDF ikona PDF Velikost 727 kB Aktualizace 01.01.2017 č.6.142.1-2017 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena DOC

Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena

Formulář pro účely prohlášení, kterým se dokládá dokončení změny stavby (přístavbou nebo změnou stavby). Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy.
Formát PDF ikona PDF Velikost 693 kB Aktualizace 01.01.2017 č.6.142-2017 Formulář dostupný také ve formátu Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena DOC