Detailní stav a plán revizí k.ú.

Detailní stav a plán revizí k.ú.

Název číselníku SC_REVIZE_MAPOVANI_KU
Popis číselníku: číselník obsahuje informace o stavu a plánu revizí, pozemkových úpravách a novém mapování v katastrálních územích
Číselník ke stažení formát souboru ZIP SC_REVIZE_MAPOVANI_KU ve formátu ZIP
Datum aktualizace číselníku 05.07.2020
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
TYPTyp akce:
3…Obnova katastrálního operátu novým mapováním
4…Pozemkové úpravy
17…Revize katastru
DATUM_ZAHAJENIRok zahájení.
DATUM_UKONCENIDatum dokončení.
DOKONCENOPříznak zda akce byla dokončena:
​a....Dokončeno
n....V plánu

Aktuality

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

15.06.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2020) je k dispozici ke stažení.

15.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/ka.

08.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Pelhřimov.