Detailní stav a plán revizí k.ú.

Detailní stav a plán revizí k.ú.

Název číselníku SC_REVIZE_MAPOVANI_KU
Popis číselníku: číselník obsahuje informace o stavu a plánu revizí, pozemkových úpravách a novém mapování v katastrálních územích
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 17.02.2020
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
TYPTyp akce:
3…Obnova katastrálního operátu novým mapováním
4…Pozemkové úpravy
17…Revize katastru
DATUM_ZAHAJENIRok zahájení.
DATUM_UKONCENIDatum dokončení.
DOKONCENOPříznak zda akce byla dokončena:
​a....Dokončeno
n....V plánu

Aktuality

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.

13.02.2020
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2020".

12.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení kvality.

11.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Tachov.

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.