Detailní stav a plán revizí k.ú.

Detailní stav a plán revizí k.ú.

Název číselníku SC_REVIZE_MAPOVANI_KU
Popis číselníku: číselník obsahuje informace o stavu a plánu revizí, pozemkových úpravách a novém mapování v katastrálních územích
Číselník ke stažení formát souboru ZIP SC_REVIZE_MAPOVANI_KU ve formátu ZIP
Datum aktualizace číselníku 20.01.2021
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
TYPTyp akce:
3…Obnova katastrálního operátu novým mapováním
4…Pozemkové úpravy
17…Revize katastru
DATUM_ZAHAJENIRok zahájení.
DATUM_UKONCENIDatum dokončení.
DOKONCENOPříznak zda akce byla dokončena:
​a....Dokončeno
n....V plánu

Aktuality

20.01.2021
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu

04.01.2021
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s krizovým opatřením vlády ČR (naposledy usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020) mají všechny katastrální úřady úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

17.12.2020
 Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2020) je k dispozici ke stažení.

18.11.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2020) je k dispozici ke stažení.