Webové služby dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí ČR

Webové služby dálkového přístupu (dále jen WSDP) je aplikace, která rozšiřuje aplikaci Dálkový přístup o programové rozhraní pro přístup k datům KN. Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na zmíněné programové rozhraní a jeho prostřednictvím využívání dat KN. DP i WSDP přistupují ke stejným datům KN a obsahově jsou jejich výstupy shodné.

Aplikace WSDP je stejně jako aplikace DP placená a využít ji mohou jen registrovaní uživatelé. Pro využívání aplikace WSDP je nutné mít u poskytovatele (Český úřad zeměměřický a katastrální) založen zákaznický účet. WSDP a DP jsou dva samostatné způsoby přístupu k údajům KN, pro každý je třeba založit samostatný zákaznický účet.

Aplikace WSDP je připravena pro použití všemi skupinami uživatelů (platící uživatelé, bezúplatní uživatelé, ověřovatelé) za shodných podmínek jako u aplikace DP.

Prostřednictvím aplikace WSDP je možné získat sestavy výpis z katastru nemovitostí (LV), informace o parcele, budově a jednotce a přehled vlastnictví – vše ve formátu PDF nebo XML. Popis těchto výstupů je uveden na stránkách Výstupní sestavy DP. Ceny za sestavy jsou uvedeny na stránce Účtování výstupů.

Podrobnější informace o této aplikaci, poskytovaných výstupech a technických předpokladech použití aplikace naleznete v "Popisu aplikace WSDP". Zájemci o tuto aplikaci se s ní mohou seznámit bezplatně, prostřednictvím funkční ukázky WSDP na zkoušku. Postup a použitelná vstupní data jsou uvedena pod odkazem "Informace o WSDP na zkoušku".


WSDP 2.9 - podrobný popis (technické informace) (platné od dubna 2024)

WSDP ctiOS - podrobný popis (technické informace)

WSDP Objednávka listin - podrobný popis (technické informace)Upozornění:

V souvislosti se změnou zákona o územně správním členění státu - zrušením prováděcí vyhlášky č. 564/2002 Sb. (resp. s instalací změn v ISÚI) došlo v červenci roku 2022 ke zrušení okresu 3100 Hlavní město Praha. V sestavách (DP, WSDP) je potlačeno zobrazení názvu okresu a hodnoty NUTS4. Dopad do XSD definic pro sestavy je již podrobně popsán v dokumentaci WSDP v přehledu změn pro sestavy.
komprimace pomocí formátu zip Ukázky výstupů WSDP ve formátu PDF a XML (ZIP)
 

Informace o WSDP na zkoušku
Bezpečnost a přístupová hesla
Provozní informace a odstávky aplikace
Kontakty

Šíření údajů katastru nemovitostí získaných prostřednictvím WSDP

Datum poslední aktualizace: 26.06.2024