Aktuální informace o Šíření údajů katastru

Datum vložení Název Popis
13.08.2019 Informace o fakturaci za data KN předané prostřednictvím šíření od 19.9.2019 budou postupně vystavované a rozesílané faktury vytvořené na podkladě předaných hlášení za šíření dat KN v režimu úplatném dle § 23a vyhlášky č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění. Výsledná částka po jednotlivých žádostech-hlášeních je Vám k dispozici po přihlášení ve webové aplikaci žádosti ČÚZK v části „Seznam mých žádostí“.
13.08.2019 Úprava souboru s měrnými jednotkami od 1.9.2019 bude upraven soubor xls se seznamem měrných jednotek po k.ú., KP a KÚ, který je každý měsíc s daty VFK publikován pro potřeby šíření. Historické soubory zpětně upraveny nebudou. Ukázkové soubory jsou vystavené na stejné adrese jako samotné soubory s MJ (se stejným jménem a heslem) v adresáři „ukazka_upravy“. Platnost ukázkových dat je k 31.7.2019 „seznam_MJ_201907.xls“. Upravená data obsahují stejné atributy, ale jsou lépe členěná do 3 listů a to MJ po: k.ú., KP a KÚ a celkem za ČR.
16.07.2019 Úprava XSD pro žádost o šíření dat KN Půlroční praxe v oblasti šíření dat KN ukázala nutnost zavedení spolehlivějšího identifikátoru smluv odkazovaných v XML žádostech o poskytnutí dat. Jako nový identifikátor byla zvolena MD5 hash celého pdf dokumentu smlouvy, na základě kterého probíhá šíření dat KN. Tato úprava by měla zabránit četným nesouladům při párování fyzických pdf dokumentů smluv předaných na ČÚZK (a to jak v povinném režimu pro bezúplatné šíření, tak i v režimu úplatném v případě kontroly smluv po vyzvání ČÚZK) s odkazy na smlouvy v XML žádostech. Za současného technického řešení by v budoucnu nebylo možné vydat velké množství dat pro šíření, protože odkazy na smlouvy v XML žádostech není možné z důvodu častých chyb v identifikaci párovat s předanými smlouvami. V současné době je v XSD žádosti u smlouvy element MD5 již zaveden jako nepovinný. Jeho povinné vyplnění je plánováno zavést od 1. 1. 2020 a to pro všechny smlouvy uváděné v XML žádostech (úplatné i bezúplatné).
17.06.2019 Publikace nových XSD Dne 17.6.2019 došlo k publikaci nových XSD pro validaci XML žádostí a hlášení. Pro dodání dalších žádostí používejte už jen nová XSD.
07.06.2019 Publikace nových XSD Dne 17.6.2019 dojde k publikaci nových XSD definujících XML žádosti o data a hlášení šířených dat. V současné době je možné nové XSD pro žádost a hlášení testovat. Od 17.6.2019 nebude možné na ČÚZK předat žádost/hlášení sestavené na základě XSD platných do 16.6.2019. Současná XSD budou na stejné adrese nahrazena novými.
10.05.2019 Změna uživatelského jména Z bezpečnostních důvodů bylo nutné u některých účtů provést změnu uživatelského jména pro přístup k předávaným datům. Nové uživatelské jméno získáte prostřednictvím první notifikaci s předanými daty.
25.04.2019 Zprovoznění RSS kanálu pro Šíření dat KN Pro uživatele byl zprovozněn RSS 2.0 Šíření údajů katastru nemovitostí, který je umístěn níže na této stránce. Uživatelé budou pomocí tohoto kanálu informováni o novinkách a změnách v oblasti šíření dat KN podle §23 vyhlášky č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. a vyhlášky č. 256/2018 Sb.

Základní informace o Šíření údajů katastru nemovitostí

ČÚZK - Šíření údajů katastru nemovitostí RSS 2.0 Šíření údajů katastru nemovitostí