Aktuální informace o Šíření údajů katastru

Datum vložení Název Popis
17.06.2019 Publikace nových XSD Dne 17.6.2019 došlo k publikaci nových XSD pro validaci XML žádostí a hlášení. Pro dodání dalších žádostí používejte už jen nová XSD.
07.06.2019 Publikace nových XSD Dne 17.6.2019 dojde k publikaci nových XSD definujících XML žádosti o data a hlášení šířených dat. V současné době je možné nové XSD pro žádost a hlášení testovat. Od 17.6.2019 nebude možné na ČÚZK předat žádost/hlášení sestavené na základě XSD platných do 16.6.2019. Současná XSD budou na stejné adrese nahrazena novými.
10.05.2019 Změna uživatelského jména Z bezpečnostních důvodů bylo nutné u některých účtů provést změnu uživatelského jména pro přístup k předávaným datům. Nové uživatelské jméno získáte prostřednictvím první notifikaci s předanými daty.
25.04.2019 Zprovoznění RSS kanálu pro Šíření dat KN Pro uživatele byl zprovozněn RSS 2.0 Šíření údajů katastru nemovitostí, který je umístěn níže na této stránce. Uživatelé budou pomocí tohoto kanálu informováni o novinkách a změnách v oblasti šíření dat KN podle §23 vyhlášky č. 358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. a vyhlášky č. 256/2018 Sb.

Základní informace o Šíření údajů katastru nemovitostí

ČÚZK - Šíření údajů katastru nemovitostí RSS 2.0 Šíření údajů katastru nemovitostí