Webové mapové dlaždicové služby pro katastrální mapu (WMTS KN)

Technická specifikace WMTS služeb nad katastrálními daty 

ČÚZK poskytuje bezplatný přístup ke grafickým datům katastru nemovitostí prostřednictvím WMTS (Web Map Tile Service) podle standardu Open Geospatial Consortiumodkaz se otevře v novém okněo. Jsou podporovány funkce GetCapabilities a GetTile a umožňují KVP a RESTful přístup podle verze 1.0.0 standarduodkaz se otevře v novém okněo . 

WMTS Katastrální mapy (v systému S-JTSK)

Základní URL (pro připojení WMTS zdroje do příslušné aplikace) je https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-jtsk.asp?odkaz se otevře v novém okněo. Pro připojení do některých aplikací je nutné zadat adresu včetně požadavku na GetCapabilities:
KVP: https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-jtsk.asp?service=WMTS&request=GetCapabilitiesodkaz se otevře v novém okněo ,
RESTful: https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-jtsk/rest/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xmlodkaz se otevře v novém okněo.

Služba podporuje souř. systém S-JTSK (EPSG:5514).
Poskytované vrstvy:
Vrstva/název Barva/RGB Úrovně /Měřítkový rozsah Popis Interval aktualizace
Definiční body budov červená/(255,0,0) 11 (1 : 3 571) - 19 (1 : 13) definiční body budov průběžně
Definiční body parcel modrá/(0,0,255) 11 (1 : 3 571) - 19 (1 : 13) definiční body parcel průběžně
Hranice parcel barevné červená/(255,0,0), zelená/(0,255,0) 11 (1 : 3 571) - 19 (1 : 13) barevné zvýraznění hranic parcel podle kvality průběžně
Katastrální mapa (KN) černá/(0,0,0) 11 (1 : 3 571) - 19 (1 : 13) digitální i analogová forma analogové mapy při skenování, KM-D čtvrtletně, ostatní průběžně
Katastrální mapa (KN) inverzní bílá (255,255,255) 11 (1 : 3 571) - 19 (1 : 13) vrstva katastrální mapy pro zobrazení např. nad ortofotem analogové mapy při skenování, KM-D čtvrtletně, ostatní průběžně
Věcná břemena různé 11 (1 : 3 571) - 19 (1 : 13) zahrnuje věcná břemena vztažená k části parcely – užívání, vedení, chůze a jízdy, podle listiny a ostatní průběžně
Přehledová mapa různé   linie hranice krajů, hranice kat. pracovišť,  hranice kat. území jednorázově hranice krajů a kat. pracovišť, průběžně kat. území
Poznámky:
  • Průběžná aktualizace znamená zpoždění proti aktuálnímu stavu v řádu hodin.
  • V katastrálních územích s katastrální mapou v digitální formě je možné prostřednictvím vrstvy Hranice parcel barevné získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Zeleně jsou zobrazeny hranice, o nichž v KN evidované údaje jsou dostatečně spolehlivé a není je proto potřebné dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Takové hranice je možno zpřesnit postupem, který je popsán na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního včetně důvodů pro toto přesnění.

WMTS Katastrální mapy - měřítková řada Google

Základní URL (pro připojení WMTS zdroje do příslušné aplikace) je https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-google.asp?odkaz se otevře v novém okněo. Pro připojení do některých aplikací je nutné zadat adresu včetně požadavku na GetCapabilities:
KVP: https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-google.asp?service=WMTS&request=GetCapabilitiesodkaz se otevře v novém okněo,
RESTful: https://services.cuzk.cz/wmts/local-km-wmts-google/rest/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xmlodkaz se otevře v novém okněo .

Služba podporuje souř. systém WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG:3857).
Poskytované vrstvy:
Vrstva/název Barva/RGB Úrovně /Měřítkový rozsah Popis Interval aktualizace
Definiční body budov červená/(255,0,0) 17 (1 : 4 265) - 25 (1 : 16) definiční body budov průběžně
Definiční body parcel modrá/(0,0,255) 17 (1 : 4 265) - 25 (1 : 16) definiční body parcel průběžně
Hranice parcel barevné červená/(255,0,0), zelená/(0,255,0) 17 (1 : 4 265) - 25 (1 : 16) barevné zvýraznění hranic parcel podle kvality průběžně
Katastrální mapa (KN) černá/(0,0,0) 17 (1 : 4 265) - 25 (1 : 16) digitální i analogová forma analogové mapy při skenování, KM-D čtvrtletně, ostatní průběžně
Katastrální mapa (KN) inverzní bílá/(255,255,255) 17 (1 : 4 265) - 25 (1 : 16) vrstva katastrální mapy pro zobrazení např. nad ortofotem analogové mapy při skenování, KM-D čtvrtletně, ostatní průběžně
Věcná břemena různé 17 (1 : 4 265) - 25 (1 : 16) zahrnuje věcná břemena vztažená k části parcely – užívání, vedení, chůze a jízdy, podle listiny a ostatní průběžně
Přehledová mapa různé   linie hranice krajů, hranice kat. pracovišť,  hranice kat. území jednorázově hranice krajů a kat. pracovišť, průběžně kat. území
Poznámky:
  • Průběžná aktualizace znamená zpoždění proti aktuálnímu stavu v řádu hodin.
  • V katastrálních územích s katastrální mapou v digitální formě je možné prostřednictvím vrstvy Hranice parcel barevné získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Zeleně jsou zobrazeny hranice, o nichž v KN evidované údaje jsou dostatečně spolehlivé a není je proto potřebné dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Takové hranice je možno zpřesnit postupem, který je popsán na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního včetně důvodů pro toto přesnění.

Datum poslední aktualizace: 05.02.2021

Aktuality

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

10.02.2021
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2020. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.


08.02.2021
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.