Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)

Technická specifikace WMS služby nad katastrálními daty

ČÚZK poskytuje bezplatný přístup k grafickým datům katastru nemovitostí prostřednictvím WMS (Web Map Services) podle standardu Open Geospatial Consortium . Jsou podporovány funkce GetCapabilities a GetMap podle verzí 1.1.1 a 1.3.0 standardu .
Základní URL (pro připojení WMS zdroje do příslušné aplikace) je http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp . Pro připojení do některých aplikací je nutné zadat adresu včetně požadavku na GetCapabilities:http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp?service=WMS&version=1.1.1&request=GetCapabilities .

Poskytované vrstvy:

Skupina/název Barva/RGB Měřítkový rozsah Popis Interval aktualizace
KN/rst_kn černá/(0,0,0) <5000 skenované mapy při přeskenování
KN/rst_kmd černá/(0,0,0) <5000 katastrální mapa digitalizovaná čtvrtletně
KN/omp fialová/(139,0,255) <5000 vektorová složka orientační mapy parcel průběžně  
KN/DKM/ parcelni_cisla černá/(0,0,0)   <2000   DKM – parcelní čísla průběžně
KN/DKM/ obrazy_parcel černá/(0,0,0)   <2000   DKM – obrazy parcel (mapové značky atd.)   průběžně  
KN/DKM/ hranice_parcel černá/(0,0,0)   <5000   DKM – hranice parcel   průběžně  
KN/DKM/ dalsi_p_mapy černá/(0,0,0)   <3000   DKM – další prvky mapy   průběžně  
hranice_parcel_barevne zelená/(0,255,0)
červená/(255,0,0)
<5000   barevné zvýraznění hranic parcel podle kvality   průběžně  
podrobne_body_barevne zelená/(0,255,0)
červená/(255,0,0)
<3000 barevné zvýraznění lomových bodů hranic podle kvality průběžně  
def_parcely modrá/(0,0,255)   <3000 popisy
<5000 tečky  
definiční body parcel   průběžně  
def_budovy červená/(255,0,0)   <3000 popisy
<5000 tečky  
definiční body budov   průběžně  
rst_pk hnědá/(165,42,42)   <5000   skenované mapy dřívějších pozemkových evidencí   jednorázově  
prehledka_kraju_linie zelená/(0,255,0)   >500000   přehledka hranic krajů   jednorázově  
prehledka_kat_prac zelená/(0,255,0)   >100000
<500000  
přehledka hranic katastrálních pracovišť   jednorázově  
prehledka_kat_uz zelená/(0,255,0)   >5000
<100000  
přehledka hranic katastrálních území   průběžně  
bp/bp_ppbp/ bp_ppbp_cisla modrá/(0,0,160) <25000 čísla bodů PPBP průběžně
bp/bp_ppbp/ bp_ppbp_znacky modrá/(0,0,160) <25000 značky bodů PPBP průběžně
bp/bp_zpbp/ bp_zpbp_cisla fialová/(128,0,128) <25000 čísla ZB a ZhB průběžně
bp/bp_zpbp/ bp_zpbp_znacky fialová/(128,0,128) <25000 značky ZB a ZhB průběžně
bp/bp_pridruzene/ bp_pridruzene_cisla fialová/(128,0,128) <25000 čísla přidružených bodů průběžně
bp/bp_pridruzene/ bp_pridruzene_znacky fialová/(128,0,128) <25000 značky přidružených bodů průběžně
vb_linie černá/(0,0,0) <3000 hranice věcných břemen na části parcely průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_ostatni nachová/(128,20,255) <3000 VB na části parcely – ostatní průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_uzivani cyan/(0,255,255) <3000 VB na části parcely – užívání průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_vedeni modrá/(0,0,255) <3000 VB na části parcely – vedení průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_chuze růžová/(255,0,255) <3000 VB na části parcely – chůze a jízda průběžně
vb/vb_plochy_cast/ vb_plochy_cast_listina červená/(255,0,0) <3000 VB na části parcely – podle listiny průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_ostatni nachová/(128,20,255) <3000 VB na parcele – ostatní průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_uzivani cyan/(0,255,255) <3000 VB na parcele – užívání průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_vedeni modrá/(0,0,255) <3000 VB na parcele – vedení průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_chuze růžová/(255,0,255) <3000 VB na parcele – chůze a jízda průběžně
vb/vb_plochy_parcela/ vb_plochy_parcela_listina červená/(255,0,0) <3000 VB na parcele – podle listiny průběžně

Poznámky:

  • Mapy bývalého pozemkového katastru se zobrazují pouze v územích, kde jsou evidovány parcely zjednodušené evidence. Vzhledem k stáří a nižší kvalitě mapových podkladů může být část map bývalého pozemkového katastru obtížně čitelná. V těchto případech doporučujeme navštívit příslušné katastrální pracoviště.
  • Skupina KN (všechny její vrstvy), vrstva RST_PK a yb_linie mají zároveň definován jejich inverzní ekvivalent (např. KN_I/RST_KN_I).
  • Zkratkou DKM se rozumí mapy DKM i KMD (katastrální mapy ve vektorové formě).
  • Průběžná aktualizace znamená zpoždění proti aktuálnímu stavu v řádu hodin.
  • V katastrálních územích s katastrální mapou v digitální formě je možné prostřednictvím vrstvy hranice_parcel_barevne získat informaci o spolehlivosti údajů, které o konkrétní hranici eviduje katastrální úřad. Zeleně jsou zobrazeny hranice, o nichž v KN evidované údaje jsou dostatečně spolehlivé a není je proto potřebné dále zpřesňovat. Červeně jsou zobrazovány hranice parcel, jejichž přesnost je dána zobrazením v původní mapě z 1. poloviny 19. století, ze které platná katastrální mapa vychází. Takové hranice je možno zpřesnit postupem, který je popsán na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního včetně důvodů pro toto přesnění.
  • V územích s katastrální mapou v digitální formě je možné prostřednictvím vrstvy podrobne_body_barevne zobrazit lomové body na hranicích parcel, barevně odlišené podle kódu kvality. Zeleně se zobrazují body s kódem kvality = 3, červeně body s kódem kvality = 4 a vyšším.
  • Při souběhu věcných břemen více typů na části nebo na celé parcele (zvýraznění ploch) dochází ke kombinaci barev. Výsledná barva tedy neodpovídá údajům podle přehledu vrstev.
  • Pro úplný přístup k informacím o polohových bodových polích použijte samostatnou aplikaci http://bodovapole.cuzk.cz, nebo mapové služby Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz).

Podporované souřadnicové systémy:

Název EPSG kód
S-JTSK
Krovak East North
102067
S-JTSK
Krovak East North
5514
S-JTSK (Ferro)
Krovak East North
5221
S-JTSK
Krovak
2065
S-JTSK
Modified Krovak
5224
S-JTSK
Modified Krovak East North
5225
S-42 zone 3
S-42 zone 4
28403
28404
WGS 84 (geographic 2D) 4326
ETRS 89 (geographic 2D) 4258
ETRS 89
LAEA
3035
WGS 84/UTM zone 33N
WGS 84/UTM zone 34N
32633
32634
WGS 84/Pseudo Mercator 900913

Datum poslední aktualizace: 21.05.2013

Aktuality

04.01.2021
S ohledem na vývoj pandemické situace v ČR Vás prosíme, abyste katastrální pracoviště navštěvovali jen v nejnutnějších případech a dali přednost zaslání podání elektronicky nebo poštou. Výpis z katastru v elektronické podobě je možno získat v e-shopu Nahlížení do katastru. V souladu s krizovým opatřením vlády ČR (naposledy usnesení vlády č. 1379 ze dne 23. prosince 2020) mají všechny katastrální úřady úřední dny pouze v pondělí a ve středu, před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

17.12.2020
 Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2020) je k dispozici ke stažení.

18.11.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2020) je k dispozici ke stažení.

09.10.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 994 ze dne 8. října 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů v době od pondělí 12. října 2020 do pátku 23. října 2020 omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte prosím aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v pondělí a ve středu, rozsah úředních hodin naleznete na webových stránkách příslušných katastrálních úřadů. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými rovněž na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.

09.10.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

08.10.2020
Dne 6. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.