Proměny mapy velkého měřítka
- nizozemská inspirace

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

 Program

Datum konání: 10. 9. 2013
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Záměr vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do r. 2020
  RNDr. Eva Kubátová - MV
   Prezentace 

   
 • Data a služby v resortu ČÚZK
  Ing. Jiří Poláček, CSc. - ČÚZK
   Prezentace
  Ing. Danuše Svobodová - ZÚ
   Prezentace 

   
 • Využití map velkých měřítek z pohledu krajů
  RNDr. Ivo Skrášek - Zlínský kraj
   Prezentace 

   
 • Mapa velkého měřítka v utilitní společnosti
  Bc. František Fiala - Správci sítí středních a východních Čech
   Prezentace 

   
 • Proměny mapy velkého měřítka v Nizozemsku 
  Dr. Martin Peersmann - GBKN, NL
   Prezentace
  odkaz na spuštění prezentace z internetových stránek  

   
 • Transition process of the Large Scale Base Topography of the Netherlands in historical perspective
  Door Martin Peersmann, Hans van Eekelen, Martin Peersmann, Sieb Dijkstra and Jenny Lisapaly - National Secretariat LSV GBKN
  pracovní překlad anglického podkladového textu:  PDF

   

Aktuality resort

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.