Seminář k digitalizaci katastrálních map 2008

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Program

ikona ve formátu PDF Program ve formátu PDF

Datum konání: 4. 12. 2008
Místo konání: budova ČÚZK, Praha 8 - Kobylisy

Prezentace:

 • Budou katastrální úřady na prahu roku 2009 připraveny na urychlení digitalizace?
  Ing. Karel Štencel - ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Úpravy právních a technických předpisů v oblasti digitalizace SGI
  Ing. Bohumil Janeček - ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Význam státního mapového díla pro státní geoinformační politiku
  RNDr. Eva Kubátová - Ministerstvo vnitra
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Účelová katastrální mapa jako součást základní datové kompozice veřejné správy
  RNDr. Ivo Skrášek - Zlínský kraj - správa GIS
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Katastrální parcely" jako téma přílohy I. Směrnice INSPIRE
  Ing. Ivana Valdová - ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Obnova katastrálního operátu formou pozemkových úprav
  Ing. Kamil Kaulich - MZe – Ústřední pozemkový úřad
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Technické zajištění procesu digitalizace katastrálních map
  Ing. Milan Kocáb - VÚGTK, v.v.i.
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Zvolený způsob zadávání veřejných zakázek na práce při obnově katastrálního operátu
  Mgr. Ota Kalaš - ČÚZK
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Pilotní testování spolupráce se soukromou sférou při digitalizaci sáhové katastrální mapy
  Ing. Karel Gregor - KÚ pro Moravskoslezský kraj
  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

   
 • Zkušenosti při zpracování pilotního projektu na obnovu katastrálního operátu
  Ing. Miroslav Tarajčák - GEOMETRA Opava, s.r.o.,
  Ing. Stanislav Madron - GEODIS Brno, spol. s r.o.

  ikona ve formátu PDF Prezentace ve formátu PDF

Aktuality resort

15.06.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2021) je k dispozici ke stažení.

13.06.2021
V sobotu 12. června 2021 došlo k úpravě aplikace Nahlížení do KN. Nepřihlášení uživatelé budou muset vyplnit CAPTCHA. Pro ty, kteří by chtěli pro přihlášení použít logo edidentita eIdentitu, jsme připravili krátká videa Odkaz se otvírá v novém okně.

08.06.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 28. a 30. června 2021.