Semináře Nemofora

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

V současné době se Nemoforum orientuje na pořádání seminářů k aktuálním tématům navrženým členskými institucemi. Semináře, na které jsou zváni účastníci z okruhu Nemofora (Plénum, pracovní skupiny) i další zájemci, se osvědčily jako velmi užitečná a potřebná forma činnosti, která přispívá ke vzájemné informovanosti, poskytuje prostor pro diskusi a podporuje prezentaci Nemofora směrem k odborné veřejnosti. Informace o plánovaných seminářích jsou zveřejňovány též v kalendáři akcí na www.zememeric.cz  a www.geoinformace.cz .
 

Dosud proběhly tyto semináře Nemofora:

Název datum Prezentace
Modernizace státního mapového díla prosinec 2018 zde
Zavádění metody BIM v ČR říjen 2018 zde
Kulatý stůl na téma Role DMVS 2020 Plus v NIPI - interní akce prosinec 2017  
GeoInfoStrategie a TA ČR - Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci GeoInfoStrategie duben 2017 zde
BPEJ a pozemkové úpravy prosinec 2016 zde
Kulatý stůl k zákonu o oceňování (Ministerstvo financí) - interní seminář duben 2016  
Implementace GeoInfoStrategie říjen 2015 zde
GeoInfoStrategie - Česká republika na startu nové etapy listopad 2014 zde
Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru září 2014 zde
Nový katastrální zákon prosinec 2013 zde
Proměny mapy velkého měřítka - nizozemská inspirace září 2013 zde
Kulatý stůl k úvahám o zdanění inženýrských sítí daní z nemovitostí
(Ministerstvo financí) - interní seminář
únor 2013  
Příprava GeoInfoStrategie – mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty leden 2013 zde
Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky listopad 2012 zde
Kulatý stůl ke koncepci daně z nemovitostí
(Ministerstvo financí) - interní seminář
květen 2012  
Diskusní seminář k tématice cenových map červen 2011 zde
Digitalizace katastrálních map červen 2010 zde
Digitální mapa veřejné správy říjen 2009 zde
Seminář k digitalizaci katastrálních map prosinec 2008 zde
Jednotné digitální technické mapy listopad 2008 zde
Diskusní seminář k tématice registru bytů duben 2008 zde
Přednáška D. Smejkala: "Mezinárodní oceňovací standardy" prosinec 2007  
Seminář k digitalizaci katastrálních map červen 2007 zde
Kulatý stůl o digitalizaci katastrálních map říjen 2006  
Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE březen 2006 zde
Webové portály technických map a komunikace správců sítí s veřejnou správou říjen 2005 zde
Jak dále v dani z nemovitostí? červen 2004 zde
Pozemkové úpravy X.
(MZe a Spolek zeměměřičů Brno)
duben 2004  
Seminář k tématice dopravní telematiky leden 2004  
Seminář k problematice ochrany osobních údajů říjen 2003 zde
Diskuse "u kulatého stolu" k tématice základních datových fondů geodat ČR duben 2003  
Seminář k tématice povodní únor 2003  
Seminář k tématice daně z nemovitostí únor 2003 zde
Evropské aktivity v oblasti geoinformací a katastru v období rozšiřování Evropské unie a zapojení České republiky v souvisejících programech a projektech červen 2002  
Pozemková registrace v oblastech s příděly
(v rámci projektu Kadaster International, NL)
únor 2002  
Registr budov
(v rámci projektu Kadaster International, NL)
únor 2002  
Ceny stavebních pozemků na internetu únor 2002 zde
Prostorová identifikace v základních registrech ISVS a registr geografických informací leden 2002 zde
Seminář "NEMOFORUM"
(v rámci projektu Kadaster International, NL)
říjen 2001 zde
Katastr nemovitostí říjen 2001 zde

Aktuality resort

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

04.10.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.