Semináře Nemofora

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

V současné době se Nemoforum orientuje na pořádání seminářů k aktuálním tématům navrženým členskými institucemi. Semináře, na které jsou zváni účastníci z okruhu Nemofora (Plénum, pracovní skupiny) i další zájemci, se osvědčily jako velmi užitečná a potřebná forma činnosti, která přispívá ke vzájemné informovanosti, poskytuje prostor pro diskusi a podporuje prezentaci Nemofora směrem k odborné veřejnosti. Informace o plánovaných seminářích jsou zveřejňovány též v kalendáři akcí na www.zememeric.cz  a www.geoinformace.cz .
 

Dosud proběhly tyto semináře Nemofora:

Název datum Prezentace
Modernizace státního mapového díla prosinec 2018 zde
Zavádění metody BIM v ČR říjen 2018 zde
Kulatý stůl na téma Role DMVS 2020 Plus v NIPI - interní akce prosinec 2017  
GeoInfoStrategie a TA ČR - Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci GeoInfoStrategie duben 2017 zde
BPEJ a pozemkové úpravy prosinec 2016 zde
Kulatý stůl k zákonu o oceňování (Ministerstvo financí) - interní seminář duben 2016  
Implementace GeoInfoStrategie říjen 2015 zde
GeoInfoStrategie - Česká republika na startu nové etapy listopad 2014 zde
Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru září 2014 zde
Nový katastrální zákon prosinec 2013 zde
Proměny mapy velkého měřítka - nizozemská inspirace září 2013 zde
Kulatý stůl k úvahám o zdanění inženýrských sítí daní z nemovitostí
(Ministerstvo financí) - interní seminář
únor 2013  
Příprava GeoInfoStrategie – mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty leden 2013 zde
Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky listopad 2012 zde
Kulatý stůl ke koncepci daně z nemovitostí
(Ministerstvo financí) - interní seminář
květen 2012  
Diskusní seminář k tématice cenových map červen 2011 zde
Digitalizace katastrálních map červen 2010 zde
Digitální mapa veřejné správy říjen 2009 zde
Seminář k digitalizaci katastrálních map prosinec 2008 zde
Jednotné digitální technické mapy listopad 2008 zde
Diskusní seminář k tématice registru bytů duben 2008 zde
Přednáška D. Smejkala: "Mezinárodní oceňovací standardy" prosinec 2007  
Seminář k digitalizaci katastrálních map červen 2007 zde
Kulatý stůl o digitalizaci katastrálních map říjen 2006  
Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE březen 2006 zde
Webové portály technických map a komunikace správců sítí s veřejnou správou říjen 2005 zde
Jak dále v dani z nemovitostí? červen 2004 zde
Pozemkové úpravy X.
(MZe a Spolek zeměměřičů Brno)
duben 2004  
Seminář k tématice dopravní telematiky leden 2004  
Seminář k problematice ochrany osobních údajů říjen 2003 zde
Diskuse "u kulatého stolu" k tématice základních datových fondů geodat ČR duben 2003  
Seminář k tématice povodní únor 2003  
Seminář k tématice daně z nemovitostí únor 2003 zde
Evropské aktivity v oblasti geoinformací a katastru v období rozšiřování Evropské unie a zapojení České republiky v souvisejících programech a projektech červen 2002  
Pozemková registrace v oblastech s příděly
(v rámci projektu Kadaster International, NL)
únor 2002  
Registr budov
(v rámci projektu Kadaster International, NL)
únor 2002  
Ceny stavebních pozemků na internetu únor 2002 zde
Prostorová identifikace v základních registrech ISVS a registr geografických informací leden 2002 zde
Seminář "NEMOFORUM"
(v rámci projektu Kadaster International, NL)
říjen 2001 zde
Katastr nemovitostí říjen 2001 zde

Aktuality resort

18.01.2019
Zveřejněny statistické údaje za rok 2018 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

14.01.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019) je k dispozici ke stažení.

10.01.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.