Dokumenty sejmuté z úřední desky

Administrace systémového managementu 20.12.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Administrace systémového managementu (20.12.2021 - 17.1.2022)
Administrace systémového managementu 26.1.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Administrace systémového managementu (26.1.2022 - 18.2.2022)
Administrace systémového managementu 4.10.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Administrace systémového managementu (4.10.2022 - 31.10.2022)
Administrace systémového managementu 4.8.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Administrace systémového managementu (4.8.2021 - 30.8.2021)
Administrace systémového managementu 9.7.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Administrace systémového managementu (9.7.2021 - 27.7.2021)
Administrace UNIX 4.10.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Administrace UNIX (4.10.2022 - 31.10.2022)
Administrace UNIX 4.8.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Administrace UNIX (4.8.2021 - 30.8.2021)
Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky 13.8.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky (13.8.2020 - 8.9.2020)
Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky 26.11.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky (26.11.2020 - 22.12.2020)
Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky 7.7.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky (7.7.2020 - 29.7.2020)
Agenda VZ a smluv 2.9.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky (2.9.2021 - 13.9.2021)
Analytik/analytička - programátor/programátorka 15.6.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (15.6.2020 - 2.7.2020)
Analytik/analytička - programátor/programátorka 17.6.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (17.6.2019 - 4.7.2019)
Metodik bezpečnosti 2.9.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik bezpečnosti (2.9.2021 - 30.9.2021)
Metodik/metodička bezpečnosti 6.5.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti (6.5.2021 - 26.5.2021)
Metodik/metodička bezpečnosti 8.11.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti (8.11.2021 - 3.12.2021)
Podpora uživatelů 12.5.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů (12.5.2022 - 3.6.2022)
Podpora uživatelů 14.6.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů (14.6.2022 - 30.6.2022)
Podpora uživatelů 15.7.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů (15.7.2022 - 2.8.2022)
Podpora uživatelů 18.3.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů (18.3.2022 - 12.4.2022)
Podpora uživatelů 19.10.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů (19.10.2021 - 15.11.2021)
Podpora uživatelů 4.10.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent/referentka - Podpora uživatelů (4.10.2022 - 27.10.2022)
Podpora uživatelů 7.1.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů (7.1.2022 - 24.1.2022)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 9.9.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů (9.9.2021 - 30.9.2021)
Právník/Právnička 12.1.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Právník/Právnička (12.1.2021 - 2.2.2021)
Ředitel/ředitelka Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 11.1.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vedoucí služebního úřadu - Ředitel/ředitelka Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu (11.1.2021 - 9.2.2021)
Řízení a koordinace HD 6.5.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Řízení a koordinace helpdesku (6.5.2021 - 17.5.2021)
Řízení KÚ - správa a vedení 31.8.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení KÚ - správa a vedení (31.8.2021 - 10.9.2021)
Řízení kvality 21.5.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení kvality (21.5.2021 - 11.6.2021)
Řízení kvality 22.3.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení kvality (22.3.2021 - 9.4.2021)
Řízení kvality 29.7.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení kvality (29.7.2021 - 25.8.2021)
Řízení projektů 18.3.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení projektů (18.3.2022 - 12.4.2022)
Správce DMVS 11.11.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Správce DMVS (11.11.2021 - 30.11.2021)
Správce DMVS 14.5.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Správce DMVS (14.5.2021 - 4.6.2021)
Správce DMVS 19.10.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Správce DMVS (19.10.2021 - 8.11.2021)
Správce DMVS 21.3.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Správce digitální mapy veřejné správy (21.3.2022 - 7.4.2022)
Správce DMVS 22.7.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Správce DMVS (22.7.2021 - 25.8.2021)
Správce DMVS 28.7.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Správce digitální mapy veřejné správy (28.7.2022 - 23.8.2022)
Správce DMVS 31.8.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Správce DMVS (31.8.2021 - 27.9.2021)
Správce DMVS 4.10.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Správce DMVS (4.10.2022 - 27.10.2022)
Správce RÚIAN 20.8.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Správce RÚIAN (20.8.2021 - 13.9.2021)
Správce/správkyně RÚIAN 14.6.2022,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN (14.6.2022 - 1.7.2022)
Vedoucí oddělení správy RÚIAN 27.10.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Vedoucí oddělení správy RÚIAN (27.10.2021 - 6.11.2021)
Vrchní inspektor 8.12.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Vrchní inspektor (8.12.2020 - 31.12.2020)
Vrchní inspektor/inspektorka 12.11.2021,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka (12.11.2021 - 22.11.2021)
Analytik/analytička - programátor/programátorka 2.8.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (2.8.2019 - 22.8.2019)
Analytik/analytička - projektant/ka 22.11.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - projektant/ka (22.11.2019 - 4.12.2019)
Analytik/analytička - projektant/ka 4.10.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - projektant/ka (4.10.2019 - 18.10.2019)
Legislativa KN 10.9.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - Legislativa KN (10.9.2020 - 24.9.2020)
Legislativa KN 30.10.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Legislativa KN (30.10.2019 - 22.11.2019)
Legislativa KN 30.12.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - Legislativa KN (30.12.2019 - 23.1.2020)
Metodik/metodička bezpečnosti 10.10.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti (10.10.2019 - 28.10.2019)
Metodik/metodička bezpečnosti 22.9.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti (22.9.2020 - 5.10.2020)
Metodik/metodička bezpečnosti 25.3.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti (25.3.2019 - 12.4.2019)
Metodik/metodička bezpečnosti 30.12.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti (30.12.2019 - 28.1.2020)
Metodik/metodička bezpečnosti 30.7.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti (30.7.2020 - 20.8.2020)
Metodik/metodička bezpečnosti 31.1.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti (31.1.2019 - 14.2.2019)
Metodika KN - správa a vedení 30.12.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodika KN - správa a vedení (30.12.2019 - 15.1.2020)
Vrchní inspektor 18.11.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Vrchní inspektor (18.11.2020 - 2.12.2020)
Metodika KN a zeměměřictví - samostatné projekty 2.11.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodika KN a zeměměřictví - samostatné projekty (2.11.2020 - 30.11.2020)
Metodika účetnictví a rozpočtu 22.5.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet (22.5.2020 - 11.6.2020)
Metodika účetnictví a rozpočtu 27.2.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet (27.2.2020 - 25.3.2020)
Právník/Právnička 10.9.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Právník / Právnička (10.9.2020 - 24.9.2020)
Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 28.8.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj (28.8.2019 - 22.9.2019)
Ředitel/ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj 5.11.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vedoucí služebního úřadu - Ředitel/ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj (5.11.2019 - 30.11.2019)
Ředitel/ředitelka odboru informatiky 10.4.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - Ředitel/ředitelka odboru informatiky (10.4.2019 - 9.5.2019)
Ředitel/ředitelka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni 5.11.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vedoucí služebního úřadu - Ředitel/ředitelka Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Plzni (5.11.2019 - 22.11.2019)
Ředitelka/ředitelka odboru správy DMVS a RÚIAN 25.11.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Ředitel/ředitelka odboru správy DMVS a RÚIAN (25.11.2019 - 6.12.2019)
Řízení kvality 12.2.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení kvality (12.2.2020 - 3.3.2020)
Řízení kvality 5.4.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení kvality (5.4.2019 - 23.4.2019)
Řízení projektů - metodik RÚIAN 10.4.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN (10.4.2019 - 26.4.2019)
Řízení projektů - metodik RÚIAN 2.5.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN (2.5.2019 - 16.5.2019)
Řízení projektů 3.12.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Řízení projektů (3.12.2019 - 30.12.2019)
Správce DMVS 19.2.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Správce DMVS (19.2.2020 - 4.3.2020)
Správce ISKN (11. platová třída) 7.1.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Správce ISKN (11. platová třída) (7.1.2019 - 20.1.2019)
Analytik/analytička - programátor/programátorka 21.6.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (21.6.2018 - 7.7.2018)
Analytik/analytička - programátor/programátorka 5.6.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (5.6.2018 - 18.6.2018)
Analytik/analytička - programátor/programátorka 6.12.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (6.12.2018 - 16.12.2018)
Analytik/analytička - programátor/programátorka 9.3.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (9.3.2018 - 31.3.2018)
Analytik/analytička - projektant/projektantka 13.7.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (13.7.2018 - 27.7.2018)
Analytik/analytička - projektant/projektantka 5.6.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - projektant/projektantka (5.6.2018 - 18.6.2018)
Analytik/analytička - projektant/projektantka 9.3.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - projektant/projektantka (9.3.2018 - 21.3.2018)
Koordinátor/ka řízení kvality 11.4.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Koordinátor/ka řízení kvality (11.4.2018 - 4.5.2018)
Metodik bezpečnosti 30. 11. 2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Metodik bezpečnosti (30.11.2018 - 22.12.2018)
Metodik bezpečnosti 6. 11. 2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Metodik bezpečnosti (6.11.2018 - 26.11.2018)
Mzdová účtárna 12.10.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Mzdová účtárna (12.10.2018 - 29.10.2018)
Mzdová účtárna 25.4.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Mzdová účtárna (25.4.2018 - 20.5.2018)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 14.5.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Pověřenec pro ochranu osobních údajů (14.5.2018 - 1.6.2018)
Právník/Právnička 11.4.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Právník/Právnička (11.4.2018 - 4.5.2018)
Ředitel Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj 14.5.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj (14.5.2018 - 6.6.2018)
Řízení projektů 12.4.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení projektů (12.4.2018 - 25.4.2018)
Specialista GIS 12.9.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Specialista GIS (12.9.2018 - 27.9.2018)
Specialista GIS 5.11.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Specialista GIS (5.11.2018 - 22.11.2018)
Správce ISKN 4.3.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Správce ISKN (4.3.2020 - 23.3.2020)
Správce ISKN 4.6.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - Správce ISKN (4.6.2020 - 30.6.2020)
Správce RÚIAN 19.6.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Správce RÚIAN (19.6.2020 - 2.7.2020)
Správce RÚIAN 30.7.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Správce RÚIAN (30.7.2020 - 12.8.2020)
Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí 10.3.2020,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní rada - Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí (10.3.2020 - 26.3.2020)
Vedoucí oddělení správy DMVS 17.12.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Vedoucí oddělení správy DMVS (17.12.2019 - 7.1.2020)
Vedoucí oddělení správy RÚIAN 17.12.2019,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Vedoucí oddělení správy RÚIAN (17.12.2019 - 7.1.2020)
Vrchní inspektor 14.2.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní inspektor (14.2.2018 - 6.3.2018)
Administrace databází (11. platová třída) 5.12.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází, 11. platová třída(5.12.2017 - 28.12.2017)
Administrace databází (13. platová třída) 5.12.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází, 13. platová třída(5.12.2017 - 28.12.2017)
Administrace databází (13. platová třída) 5.12.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází, 13. platová třída(5.12.2017 - 28.12.2017)
Administrace systémového managementu 5.12.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace systémového managementu(5.12.2017 - 28.12.2017)
Analytik/analytička - programátor/programátorka,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (7.12.2017 - 2.1.2018)
Analytik/analytička - programátor/programátorka 10.1.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik/analytička - programátor/programátorka (10.1.2018 - 31.1.2018)
Metodika KN - správa a vedení 24.11.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Metodika KN - správa a vedení (24.11.2017 - 3.12.2017)
Ředitel odboru správy dat 1.11.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel odboru správy dat (1.11.2017 - 15.11.2017)
Analytik - programátor (12. platová třída) 12.10.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor (12.10.2017 - 31.10.2017)
Analytik - programátor (13. platová třída) 12.10.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor (13. platová třída) (12.10.2017 - 31.10.2017)
Administrace systémového managementu 4.10.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace systémového managementu(4.10.2017 - 25.10.2017)
Administrace databází (13. platová třída) 4.10.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází (13. platová třída) (4.10.2017 - 25.10.2017)
Administrace databází (13. platová třída) 4.10.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází (13. platová třída)(4.10.2017 - 25.10.2017)
Administrace databází (11. platová třída) 4.10.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází (11. platová třída) (4.10.2017 - 25.10.2017)
Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí 8.9.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí - 2. kolo (8.9.2017 - 25.9.2017)
Řízení KÚ a metodika KN - obnova operátu a revize 14.2.2018,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení KÚ a metodika KN - obnova operátu a revize (14.2.2018 - 2.3.2018)
Specialista GIS 4.9.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Specialista GIS (4.9.2017 - 18.9.2017)
Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí 22.8.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí (22.8.2017 - 4.9.2017)
Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky 26.6.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky (26.6.-31.7.2017)
Administrace databází (11. platová třída) 10.5.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 11. platová třída (10.5.-12.6.2017).
Administrace databází (11. platová třída) 17.3.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 11.platová třída (16.3.-15.4.2017).
Vedoucí oddělení provozních analýz a programování 19.12.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení provozních analýz a programování (19.12.2017 - 10.1.2018)
Administrace databází (13. platová třída) 10. 5. 2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 13. platová třída (10.5.-12.6.2017).
Administrace databází 17.3.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 13.platová třída (16.3.-15.4.2017).
Administrace databází 17.3.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 13.platová třída (16.3.-15.4.2017).
Administrace systémového managementu 10.5.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace systémového managementu (10.5.-12.6.2017).
Analytik - programátor,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo -  Analytik - programátor (15.8.-8.9.2017).
Analytik - programátor,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor (16.6.-10.7.2017)
Analytik - programátor 17.3.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo -  Analytik - programátor (17.3.-15.4.2017).
Analytik - programátor 8.3.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo -  Analytik - programátor (8.3.-31.3.2017).
Administrace systémového managementu,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace systémového managementu (8.3.-31.3.2017)
Analytik - programátor 9.2.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo -  Analytik - programátor (9.2.-28.2.2017).
Metodika KN - správa a vedení 9.2.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo - Metodika KN - správa a vedení (9.2.-10.3.2017).
Analytik - programátor 3.2.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo -  Analytik - programátor (3.2.-28.2.2017).
Asistent/Asistentka 18.1.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo - Asistent/Asistentka (18.1.-31.1.2017).
Personalistika 17.5.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Personalistika (17.5.-6.6.2017).
Řízení projektů 11.1.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení projektů (11.1.-7.2.2017).
Řízení projektů - metodik RÚIAN 10.1.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení projektů - metodik RÚIAN (10.1.-7.2.2017).
Administrace databází 13. platová třída 26.11.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 13.platová třída (24.11.-15.12.2016).
Administrace databází 13. platová třída 29.11.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 13.platová třída (28.11.-20.12.2016).
Administrace databází 26.11.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 11.platová třída (24.11.-15.12.2016).
Administrace systémového managementu 15.12.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace systémového managementu(15.12.2016-15.1.2017).
Analytik - programátor 26.11.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo -  Analytik - programátor (23.10.-15.12.2016).
Analytik - programátor 24.10.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor (24.10.-13.11.2016)
Obecná právní agenda 24.10.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Obecná právní agenda (24.10.-6.11.2016).
Řízení projektů - metodik RÚIAN 16.11.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení projektů - metodik RÚIAN (16.11.-2.12.2016).
Řízení projektů 6.10.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení projektů (6.10.-4.11.2016).
Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky 29.8.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky (29.8.-12.9.2016)
Analytik - programátor,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor (15.6.-15.7.2016)
Administrace databází 11.platová třída 14.6.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 11.platová třída (14.6.-15.7.2016)
Administrace databází 13.platová třída 14.6.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 13.platová třída (14.6.-15.7.2016)
Analytik - programátor 22.9.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor (22.9.-13.10.2016)
Analytik - programátor 1.9.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor (1.9.-22.9.2016).
Analytik - programátor 29.8.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik - programátor (29.8.-15.9.2016).
Metodika KN - správa a vedení 1.9.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Metodika KN - správa a vedení (1.9.-30.9.2016).
Obecná právní agenda 29.8.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Obecná právní agenda (29.8.-15.9.2016).
Vedoucí oddělení personalistiky a vzdělávání 17.5.2017,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení personalistiky a vzdělávání (17.5.-13.6.2017).
Vedoucího oddělení správy RÚIAN,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucího oddělení správy RÚIAN (13.6.-20.7.2016)
Vedoucí oddělení provozních analýz a programování,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení provozních analýz a programování (13.6.-20.7.2016)
Vedoucí oddělení služeb uživatelům,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení služeb uživatelům (13.6.-20.7.2016)
Vedoucí oddělení správy ISKN,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení správy ISKN (13.6.-20.7.2016)
Správce RÚIAN 10.6.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Správce RÚIAN (10.6.-13.7.2016)
Personalistika 2.6.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Personalistika (2.6.-20.6.2016)
Vedoucí oddělení administrace databáze,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení administrace databáze (26.5.- 20.6.2016)
Vedoucí oddělení administrace domény,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení administrace domény (26.5.-20.6.2016)
Vedoucí oddělení administrace systémového managementu,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení administrace systémového managementu (26.5.- 20.6.2016)
Vedoucí oddělení administrace UNIX,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení administrace UNIX (26.5.- 20.6.2016)
Obecná právní agenda 26.5.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Obecná právní agenda (26.5.-13.6.2016)
Vrchní inspektor 23.5.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní inspektor (23.5.-9.6.2016)
Vedoucí oddělení metodiky zeměměřictví a katastru,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení metodiky zeměměřictví a katastru (20.4.-16.5.2016)
Vedoucí oddělení řízení projektů a rozvoje ISKN,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení řízení projektů a rozvoje ISKN (20.4.-16.5.2016)
Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí (20.4.-16.5.2016)
Vedoucí oddělení řízení územních orgánů,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení řízení územních orgánů (20.4.-16.5.2016)
Administrace databází 13.platová třída 1.4.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 13. platová třída (1.4.-22.4.2016)
Administrace databází 11.platová třída 1.4.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 11. platová třída (1.4.-22.4.2016)
Vedoucí oddělení legislativy,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení legislativy (23.3.-18.4.2016)
Vedoucí oddělení personalistiky a vzdělávání,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení personalistiky a vzdělávání (23.3.-18.4.2016)
Vedoucí oddělení systemizace a platové agendy,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení systemizace a platové agendy (23.3.-18.4.2016)
Vedoucí oddělení vnějších ekonomických vztahů,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení vnějších ekonomických vztahů (23.3.-18.4.2016)
Personalistika 15.3.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Personalistika 10.platová třída (15.3.-15.4.2016)
Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky 8.3.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky (8.3.-5.4.2016)
Řízení a metodika KN a zeměměřictví – samostatné projekty na úseku zeměměřictví a KN,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení a metodika KN a zeměměřictví – samostatné projekty na úseku zeměměřictví a KN (26.2.-12.3.2016)
Vedoucí samostatného oddělení kontroly a dohledu,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí samostatného oddělení kontroly a dohledu (24.2.-21.3.2016)
Obecná právní agenda 24.2.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Obecná právní agenda (24.2.-23.3.2016)
Vrchní inspektor 24.2.2016,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní inspektor (24.2.-16.3.2016)
Ředitel odboru informatiky,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel odboru informatiky (24.2.-21.3.2016)
Ředitel odboru řízení územních orgánů,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel odboru řízení územních orgánů (24.2.-21.3.2016)
Ředitel ekonomického odboru,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel ekonomického odboru (24.2.-21.3.2016)
Řízení projektů,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Řízení projektů (3.2.-3.3.2016)
Ředitel kanceláře předsedy,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel kanceláře předsedy (20.1.-15.2.2016)
Ředitel odboru provozu centrální databáze katastru nemovitostí,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel odboru provozu centrální databáze katastru nemovitostí (20.1.-15.2.2016)
Ředitel personálního odboru,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel personálního odboru (20.1.-15.2.2016)
Ředitel odboru správy dat,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel odboru správy dat (20.1.-15.2.2016)
Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky 21.12.2015,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky (21.12.2015-31.1.2016)
Administrace databází 11.platová třída 21.12.2015,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 11.platová třída (21.12.2015-31.1.2016)
Administrace databází 13.platová třída 21.12.2015,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází 13.platová třída (21.12.2015-31.1.2016)
Ředitele sekce centrální databáze katastru nemovitostí ,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitele sekce centrální databáze katastru nemovitostí  (17.12.2015-18.1.2016)
Místopředseda,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí (17.12.2015-18.1.2016)
Správce RÚIAN 12.10.2015,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Správce RÚIAN (12.10.-30.10.2015)
Vzdělávání a agenda úředních oprávnění ,
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vzdělávání a agenda úředních oprávnění (20.7.-4.8.2015)

Aktuality

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Specialista/specialistka GIS.

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

14.11.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2022) je k dispozici ke stažení.

11.11.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 30. listopadu 2022.

26.10.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

12.10.2022
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.