Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-10256/2020-301 Vyrozumění o provedení vkladu Cilínková
Platnost od: 18.09.2020 Platnost do: 05.10.2020

Veřejná vyhláška V-8726/2020-301 Vyrozumění o provedení vkladu Klimova
Platnost od: 18.09.2020 Platnost do: 05.10.2020

Dražební vyhláška EX 28802_12-341
Platnost od: 09.09.2020 Platnost do: 25.09.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2020-301 Pozvánka průběh hranic Martini
Platnost od: 07.09.2020 Platnost do: 22.09.2020

Veřejná vyhláška OO-3/2019-301 Pozvánka průběh hranic Bláha
Platnost od: 07.09.2020 Platnost do: 22.09.2020

Veřejná vyhláška V-8355/2020-301 Vyrozumění o provedení vkladu Šustková
Platnost od: 07.09.2020 Platnost do: 22.09.2020

Veřejná vyhláška V-8889/2020-301 Vyrozumění o provedení vkladu Bartl
Platnost od: 04.09.2020 Platnost do: 21.09.2020

Oznamení o vyhlášení revize k.ú. Dolní Slověnice
Platnost od: 30.01.2020 Platnost do: 30.04.2021

Oznamení o vyhlášení revize k.ú. Horní Miletín
Platnost od: 30.01.2020 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o vyhlášení revize k.ú. Jivno
Platnost od: 30.01.2020 Platnost do: 30.04.2021

Oznámení o vyhlášení revize k.ú. Mydlovary u D.
Platnost od: 30.01.2020 Platnost do: 30.04.2021

Oznámení o vyhlášení revize k.ú. Zahájí u H. n. V.
Platnost od: 30.01.2020 Platnost do: 31.03.2021

Oznámení o obnově katastrálního operátu na části k.ú. Dražíč
Platnost od: 24.01.2020 Platnost do: 30.09.2020

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic na části k.ú. Sedlce
Platnost od: 23.01.2020 Platnost do: 30.09.2020

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic na části k.ú. Svatý Jan n. M.
Platnost od: 23.01.2020 Platnost do: 30.09.2020

Oznámení o vyhlášení revize k.ú. Dolní Miletín
Platnost od: 03.01.2020 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o vyhlášení revize k.ú. Nakolice, Byňov a Štiptoň
Platnost od: 23.09.2019 Platnost do: 15.12.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.