Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

06.12.2019
Dovolujeme si upozornit, že v úterý dne 31.12.2019  budou všechna katastrální pracoviště Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj otevřena pro veřejnost pouze v době od 8:00 do 13:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jiří Vrána
ředitel úřadu
 

08.07.2019
OZNÁMENÍ
Správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) lze nově hradit na všech KP KÚ pro Jihočeský kraj i prostřednictvím platebních karet.

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.