Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.prachatice@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 10 2. patro

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Zdeňka Beranová388302335
zdenka.beranova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Ing. Vladimír Lang388302330
vladimir.lang@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Ing. Eduard Mauric388302352
eduard.mauric@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Mgr. Tomáš Turek0.6388302350
tomas.turek@cuzk.czprávník

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

29.07.2020
Oznámení pro klienty
Na základě Nařízení mimořádného  opatření č. 1/2020, vydaného Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje dne 27.7.2020, platí s účinností ode dne 29.7.2020 pro klienty na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou. Dále upozorňujeme, že nadále platí zákaz pohybu klientů mimo prostory klientských center.
 

Aktuality resortu

11.08.2020
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
 

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.