Kontakty

Typ Telefon
ústředna 383313161

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Svoboda Radek Ing. CV23383313160
radek.svoboda@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Franková Libuše Mgr. 1.4.383313173
libuse.frankova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Karásek Jan Bc. 3.3.383313181
jan.karasek@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Vadroňová Alena Bc. 2.1.383313186
alena.vadronova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Břicháček Petr Ing. 2.5.
383313162
petr.brichacek@cuzk.czinformatik
Valentová Jana 2.2.
383313161
jana.valentova@cuzk.czekonomka - sekretářka

Aktuality pracoviště

18.06.2020
Listiny, které ukládáme do Sbírky listin, nám prosím zasílejte pouze ve formátu PDF/A.

Aktuality úřadu

01.11.2021
Dnem 1. 11. 2021 dochází ke zrušení e-mailových adres pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů ve tvaru vfk.xxxx@cuzk.cz Pokud není tato výše uvedená součinnost zprostředkována prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele GP, odesílejte své požadavky, týkající se této součinnosti na e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.