Kontakty

Typ Telefon
ústředna 381203011

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Mizerová Ivana JUDr. CV18381203010
ivana.mizerova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Dvořáková Milena JUDr. 8381203030
milena.dvorakova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Dyršmídová Alena Ing. 20381203070
alena.dyrsmidova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Valeš Daniel Ing. 34381203050
daniel.vales@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.11.2021
Dnem 1. 11. 2021 dochází ke zrušení e-mailových adres pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů ve tvaru vfk.xxxx@cuzk.cz Pokud není tato výše uvedená součinnost zprostředkována prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele GP, odesílejte své požadavky, týkající se této součinnosti na e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.