Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-2903/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Kučera
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-2983/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Špiroch
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3262/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Škapová
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3280/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Řezníčková
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3334/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Fau
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3371/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Fau
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3401/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Tóthová
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3407/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Hrošek
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3599/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Burešová
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3858/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Chroust
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3877/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Michálková
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-787/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Kouba
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška Z-2519/2022-308 Obecné obeslání Odborový svaz KOVO Základní organizace JANKA RADOTÍN, a.s.
Platnost od: 22.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-3297/2022-308 Rozhodnutí o povolení vkladu Slabý
Platnost od: 21.06.2022 Platnost do: 07.07.2022

Veřejná vyhláška V-190/2022-308 Vyrozumění o provedení vkladu Novak
Platnost od: 13.06.2022 Platnost do: 28.06.2022

Vyhlášení platnosti obnoveného kat. operátu Senožaty u Bechyně
Platnost od: 07.06.2022 Platnost do: 08.07.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-221/2022-308 Obecné obeslání Veselá
Platnost od: 19.05.2022 Platnost do: 20.05.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-221/2022-308 Obecné obeslání Veselý
Platnost od: 19.05.2022 Platnost do: 20.05.2023

Veřejná vyhláška ZDŘ-75/2022-308 Osoba oprávněná z věcných břemen Polánecká
Platnost od: 01.02.2022 Platnost do: 02.02.2023

Veřejná vyhláška - historická věcná břemena Radětice u Tábora
Platnost od: 24.06.2021 Platnost do: 25.06.2022

Veřejná vyhláška - osoby oprávněné s historických věcných břemen k.ú. Stádlec
Platnost od: 02.06.2021  

Veřejná vyhláška - osoby oprávněné z věcných břemen v k.ú. Makov u Jistebnice
Platnost od: 26.05.2021  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.11.2021
Dnem 1. 11. 2021 dochází ke zrušení e-mailových adres pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů ve tvaru vfk.xxxx@cuzk.cz Pokud není tato výše uvedená součinnost zprostředkována prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele GP, odesílejte své požadavky, týkající se této součinnosti na e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.