Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-2770/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu AVALON CONTINENTAL S.A., id.č.1421886
Platnost od: 10.05.2021 Platnost do: 25.05.2021

Oznámení o změně rozsahu úředních hodin na katastrálních pracovištích KÚ pro Jihočeský kraj
Platnost od: 06.05.2021  

Veřejná vyhláška V-3454/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Šimek
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-1875/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Chalupa
Platnost od: 04.05.2021 Platnost do: 19.05.2021

Veřejná vyhláška V-1242/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Němcová
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-1558/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Marešová
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-1558/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Šmahlíková
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-1663/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Dvořáček
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-1835/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Nguyen
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-1880/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Virágová
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-1978/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Ondrová
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2022/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Staško
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2039/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2040/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2041/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2042/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2043/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2045/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2046/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2047/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2048/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2049/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2050/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2051/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2052/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2053/2021-308 Vyrozumění o provedení vkladu Bauer
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška - věcné břemeno bytu k parcele st. 41/1 - k.ú. Radětice u Bechyně
Platnost od: 27.04.2021 Platnost do: 27.04.2022

120 Ex 19920/11-356 Usnesení o provedení elektronické dražby
Platnost od: 26.04.2021 Platnost do: 27.05.2021

207 EX 706/05-1337 Usnesení o elektronické dražbě
Platnost od: 26.04.2021 Platnost do: 27.05.2021

Řevnov - Oznámení o zahájení obonovy katastrálního operátu
Platnost od: 12.04.2021 Platnost do: 28.05.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

06.05.2021
S účinností ode dne 31.5.2021 dochází ke změně rozsahu úředních hodin všech katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj:
pondělí a středa 8 – 17 hodin
úterý a čtvrtek    8 – 14 hodin
pátek                 8 – 12 hodin
Podrobnější informace naleznete zde.

Aktuality resortu

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení a koordinace helpdesku.

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.