Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-3482/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu Hynková
Platnost od: 03.08.2020 Platnost do: 18.08.2020

Veřejná vyhláška V-3485/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu Veselá
Platnost od: 03.08.2020 Platnost do: 18.08.2020

Veřejná vyhláška V-2725/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu Vršťalová
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 17.08.2020

Veřejná vyhláška V-3083/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu Kohout
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 17.08.2020

Veřejná vyhláška V-3464/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu Rosecká
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 17.08.2020

Veřejná vyhláška V-3472/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu Kohout
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 17.08.2020

Veřejná vyhláška V-3478/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu Tůma
Platnost od: 31.07.2020 Platnost do: 17.08.2020

Veřejná vyhláška V-3684/2020-308 Rozhodnutí o částečném povolení vkladu Brtva
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 14.08.2020

Veřejná vyhláška V-4362/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu AVALON CONTINENTAL S.A., id.č.1421886
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 14.08.2020

Veřejná vyhláška V-3796/2020-308 Vyrozumění o provedení vkladu Čihák
Platnost od: 29.07.2020 Platnost do: 13.08.2020

Veřejná vyhláška V-3980/2020-308 Zamítnutí návrhu Faflík
Platnost od: 28.07.2020 Platnost do: 12.08.2020

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Liderovice
Platnost od: 14.07.2020 Platnost do: 14.08.2020

Dražební vyhláška 120 Ex419/07-197
Platnost od: 13.07.2020 Platnost do: 13.08.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Harmonogram mapování KP Tábor
Platnost od: 24.06.2020 Platnost do: 31.12.2020

Formulář – žádost o uzavření smlouvy o inkasu
Platnost od: 08.04.2019  

Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 20.02.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

29.07.2020
Oznámení pro klienty
Na základě Nařízení mimořádného  opatření č. 1/2020, vydaného Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje dne 27.7.2020, platí s účinností ode dne 29.7.2020 pro klienty na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou. Dále upozorňujeme, že nadále platí zákaz pohybu klientů mimo prostory klientských center.
 

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.