Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-359/2020-701 Vyrozumění o provedení vkladu Pařízek
Platnost od: 27.02.2020 Platnost do: 16.03.2020

Veřejná vyhláška V-560/2020-701 Vyrozumění o provedení vkladu Svoboda
Platnost od: 27.02.2020 Platnost do: 16.03.2020

Veřejná vyhláška V-329/2020-701 Vyrozumění o provedení vkladu Helán
Platnost od: 24.02.2020 Platnost do: 11.03.2020

Veřejná vyhláška V-332/2020-701 Vyrozumění o provedení vkladu Helán
Platnost od: 24.02.2020 Platnost do: 11.03.2020

Veřejná vyhláška V-335/2020-701 Vyrozumění o provedení vkladu Helán
Platnost od: 24.02.2020 Platnost do: 11.03.2020

Veřejná vyhláška V-113/2020-701 Vyrozumění o provedení vkladu Bučková
Platnost od: 19.02.2020 Platnost do: 06.03.2020

Veřejná vyhláška V-211/2020-701 Vyrozumění o provedení vkladu Janko
Platnost od: 19.02.2020 Platnost do: 06.03.2020

Veřejná vyhláška V-63/2020-701 Vyrozumění o provedení vkladu Horká
Platnost od: 19.02.2020 Platnost do: 06.03.2020

Veřejná vyhláška RO-1/2020-701 Oznámení obci o revizi Katastrální pracoviště Blansko
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 31.12.2020

Veřejná vyhláška RO-2/2020-701 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 31.12.2020

Veřejná vyhláška RO-3/2020-701 Oznámení obci o revizi Katastrální pracoviště Blansko
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 31.12.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

25.02.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.