Statut, jednací, organizační a spisový řád KÚ

Statut

Jednací řád

Organizační řád

Vize Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj

Spisový řád