Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.brnovenkov@cuzk.cz
Geometrické plány Přepážka č. 7 v hale budovy KP KpBV.podkladyGP@cuzk.cz
ostatní podání ve vstupní hale přízemí budovy
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technickém nosiči dat Hala budovy KP (přízemí)
Vklady Přepážka č. 6 v hale budovy KP (přízemí)
Žádosti o poskytnutí údajů z KN Přepážky č. 1-5 v hale budovy KP KpBV.Informace@cuzk.cz
Žádosti o poskytnutí údajů z PK Přepážka č. 8 v hale budovy KP KpBV.PozKniha@cuzk.cz
Záznamy Přepážka č. 6 v hale budovy KP (přízemí)

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Irena Čechová123542532252irena.cechova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace geodetických informací KN
Jaroslava Herceghová210542532210kp.brnovenkov@cuzk.czadministrace el. podání
Ing. Zina Matušková305542532201zina.matuskova@cuzk.czředitel KP Brno-venkov
Hana Nováčková308542532202hana.novackova@cuzk.czsekretariát ředitele
Bc. Lenka Sedláčková208542532232lenka.sedlackova@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Ing. Jiří Škopek122542532251jiri.skopek@cuzk.czředitel odboru geodetických informací a dokumentace KN

Aktuality

10.06.2019
Od 6.6.2019 lze platit správní poplatky a úplaty ve všech typech řízení (V, Z, PÚ, PGP) platební kartou.
Platební kartou nelze prozatím platit úplatu za službu sledování změn.

Typy akceptovaných platebních karet zde.