Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání kp.brnovenkov@cuzk.cz
Geometrické plány Přepážka č. 5 v hale budovy KP KpBV.podkladyGP@cuzk.cz
Ostatní podání Hala budovy KP (přízemí)
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technickém nosiči dat Hala budovy KP (přízemí)
Vklady Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)
Žádosti o poskytnutí údajů z KN Přepážka č. 1 a 2 v hale budovy KP KpBV.Informace@cuzk.cz
Žádosti o poskytnutí údajů z PK Přepážka č. 6 v hale budovy KP KpBV.PozKniha@cuzk.cz
Záznamy Přepážka č. 3 a 4 v hale budovy KP (přízemí)

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Irena Čechová123542532252irena.cechova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace geodetických informací KN
Jaroslava Herceghová210542532210kp.brnovenkov@cuzk.czadministrace el. podání
Ing. Zina Matušková305542532201zina.matuskova@cuzk.czředitel KP Brno-venkov
Hana Nováčková308542532202hana.novackova@cuzk.czsekretariát ředitele
Ing. Radim Reimer303542532221radim.reimer@cuzk.czředitel odboru právních vztahů KN (a oprava chyb v KN)
Bc. Lenka Sedláčková208542532232lenka.sedlackova@cuzk.czvedoucí právního oddělení
Ing. Jiří Škopek122542532251jiri.skopek@cuzk.czředitel odboru geodetických informací a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

10.06.2019
Od 6. 6. 2019 lze platit správní poplatky a úplaty ve všech typech řízení (V, Z, PÚ, PGP) platební kartou.
Platební kartou nelze prozatím platit úplatu za službu sledování změn.

Typy akceptovaných platebních karet zde.

Aktuality resortu

13.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Mělník.

11.11.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2019) je k dispozici ke stažení.

11.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Most.