Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.hodonin@cuzk.cz
ostatní podání podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jana Němečková21518309563jana.nemeckova@cuzk.czekonom
Markéta Hrdá2518309588marketa.hrda@cuzk.czpotvrzování GP
Ing. Michal Toman5518309564michal.toman@cuzk.czinformatik KP

Aktuality

14.06.2019
Od 13.6.2019 lze platit správní poplatky a úplaty ve všech typech řízení (V, Z, PÚ, PGP) platební kartou.
Platební kartou nelze prozatím platit úplatu za službu sledování změn.

Typy akceptovaných platebních karet zde.