Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.hodonin@cuzk.cz
ostatní podání podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jana Němečková21518309563
jana.nemeckova@cuzk.czekonom
Markéta Hrdá2518309588
marketa.hrda@cuzk.czpotvrzování GP
Ing. Michal Toman5518309564
michal.toman@cuzk.czinformatik KP

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

15.06.2020
Oznámení o změně úředních hodin
Podrobnosti zde

23.01.2014
Dotazník k úrovni poskytovaných služeb

Aktuality resortu

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.