Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.kyjov@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
ostatní podání podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6
poskytování údajů katastru,příjem listin protokolu V a Z, příjem stížností a podnětů, všeobecné informace a informace podle zákona č. 106/1999 Sb. podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
DiS. Gabriela Křiváková4518697033gabriela.krivakova@cuzk.czreferent
Petra Kvardová106518697039petra.kvardova@cuzk.czreferent
Kamila Menšíková114518697025kamila.mensikova@cuzk.czkontaktní osoba pro podnikatele v oboru geodezie
Bc. Žůrková Vladimíra117518697029vladimira.zurkova@cuzk.czkontaktní osoba pro podnikatele v oboru geodezie

Aktuality pracoviště

14.06.2019
Od 13.6.2019 lze platit správní poplatky a úplaty ve všech typech řízení (V, Z, PÚ, PGP) platební kartou.
Platební kartou nelze prozatím platit úplatu za službu sledování změn.

Typy akceptovaných platebních karet zde.

Aktuality resortu

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.

04.10.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.