Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.kyjov@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
ostatní podání podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6
poskytování údajů katastru,příjem listin protokolu V a Z, příjem stížností a podnětů, všeobecné informace a informace podle zákona č. 106/1999 Sb. podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
DiS. Gabriela Křiváková4518697033
gabriela.krivakova@cuzk.czreferent
Petra Kvardová106518697039
petra.kvardova@cuzk.czreferent
Kamila Menšíková114518697025
kamila.mensikova@cuzk.czkontaktní osoba pro podnikatele v oboru geodezie
Barbora Novotná117518697045
barbora.novotna@cuzk.czkontaktní osoba pro podnikatele v oboru geodezie

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

26.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace systémového managementu.

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.