Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.kyjov@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
ostatní podání podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6
poskytování údajů katastru,příjem listin protokolu V a Z, příjem stížností a podnětů, všeobecné informace a informace podle zákona č. 106/1999 Sb. podatelna KP Kyjov dvorní trakt, přízemí - dveře č.6

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
DiS. Gabriela Křiváková4518697033gabriela.krivakova@cuzk.czreferent
Petra Kvardová106518697039petra.kvardova@cuzk.czreferent
Kamila Menšíková114518697025kamila.mensikova@cuzk.czkontaktní osoba pro podnikatele v oboru geodezie
Bc. Žůrková Vladimíra117518697029vladimira.zurkova@cuzk.czkontaktní osoba pro podnikatele v oboru geodezie

Aktuality

14.06.2019
Od 13.6.2019 lze platit správní poplatky a úplaty ve všech typech řízení (V, Z, PÚ, PGP) platební kartou.
Platební kartou nelze prozatím platit úplatu za službu sledování změn.

Typy akceptovaných platebních karet zde.