Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška čj 093 Ex 2506/10-169 k. ú. Moravany u Kyjova
Platnost od: 27.06.2019 Platnost do: 19.08.2019

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - OO-1/2017-738 k.ú. Nenkovice
Platnost od: 11.06.2019 Platnost do: 01.09.2019

Usnesení čj 97 EX 1823/11-172 k.ú. Věteřov
Platnost od: 07.06.2019 Platnost do: 23.07.2019

Oznámení o vyhlášení zahájení zjišťování průběhu hranic pro OO NM k.ú. Vřesovice
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 31.08.2020

Přehled map k. ú. k 18. 4. 2019 - KP Kyjov
Platnost od: 23.04.2019 Platnost do: 23.04.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Vracov
Platnost od: 12.03.2019 Platnost do: 30.10.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Vřesovice
Platnost od: 23.01.2019 Platnost do: 31.08.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Nenkovice
Platnost od: 31.10.2017 Platnost do: 01.09.2019

Změna úhrady správních poplatků
Platnost od: 10.09.2012 Platnost do: 31.12.2022

Aktuality

14.06.2019
Od 13.6.2019 lze platit správní poplatky a úplaty ve všech typech řízení (V, Z, PÚ, PGP) platební kartou.
Platební kartou nelze prozatím platit úplatu za službu sledování změn.

Typy akceptovaných platebních karet zde.