Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška Z-20864/2022-713 Oznámení o provedení zápisu Mikulková
Platnost od: 02.12.2022 Platnost do: 17.12.2022

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na části k.ú. Citonice č.j. OO-4/2020-713-5
Platnost od: 29.11.2022 Platnost do: 30.12.2022

Veřejná vyhláška Z-4061/2022-713 Oznámení o provedení zápisu Janíček
Platnost od: 28.11.2022 Platnost do: 13.12.2022

Veřejná vyhláška V-2085/2022-713 Vyrozumění o provedení vkladu Vyklická
Platnost od: 25.11.2022 Platnost do: 10.12.2022

Veřejná vyhláška V-7262/2022-713 Vyrozumění o provedení vkladu Egorova
Platnost od: 25.11.2022 Platnost do: 10.12.2022

Veřejná vyhláška V-8844/2022-713 Vyrozumění o provedení vkladu Kotůlková
Platnost od: 25.11.2022 Platnost do: 10.12.2022

Veřejná vyhláška RO-2/2022-713 Obecné obeslání Hejkalová
Platnost od: 21.11.2022 Platnost do: 07.12.2022

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Ctidružice č.j. OO-3/2019-713-10
Platnost od: 04.11.2022 Platnost do: 04.12.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Hnanice RO-4/2022-713
Platnost od: 14.02.2022 Platnost do: 31.12.2023

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Kordula RO-3/2022-713
Platnost od: 14.02.2022 Platnost do: 30.06.2023

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Rešice RO-2/2022-713
Platnost od: 14.02.2022 Platnost do: 30.06.2023

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Pravice č.j. RO - 4/2021-713
Platnost od: 05.01.2022 Platnost do: 31.03.2023

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

09.04.2021
Možnost elektronické rezervace
Podrobnosti zde

Aktuality resortu

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Specialista/specialistka GIS.

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

14.11.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2022) je k dispozici ke stažení.