Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-8434/2021-402 Vyrozumění o provedení vkladu Orwa
Platnost od: 04.10.2022 Platnost do: 19.10.2022

Veřejná vyhláška V-5365/2022-402 Vyrozumění o provedení vkladu Kiš
Platnost od: 29.09.2022 Platnost do: 14.10.2022

Veřejná vyhláška V-3081/2022-402 Vyrozumění o provedení vkladu Tyšer
Platnost od: 26.09.2022 Platnost do: 11.10.2022

Veřejná vyhláška V-4875/2022-402 Vyrozumění o provedení vkladu Baranek
Platnost od: 26.09.2022 Platnost do: 11.10.2022

Veřejná vyhláška V-5162/2022-402 Vyrozumění o provedení vkladu Šudoma
Platnost od: 26.09.2022 Platnost do: 11.10.2022

Veřejná vyhláška Z-5848/2022-402 Obecné obeslání Sládek
Platnost od: 26.09.2022 Platnost do: 11.10.2022

Veřejná vyhláška Z-5848/2022-402 Obecné obeslání Sládková
Platnost od: 26.09.2022 Platnost do: 11.10.2022

Veřejná vyhláška V-5292/2022-402 Vyrozumění o provedení vkladu Kulhavý
Platnost od: 23.09.2022 Platnost do: 08.10.2022

Veřejná vyhláška V-3559/2022-402 Vyrozumění o provedení vkladu Romanyuk
Platnost od: 21.09.2022 Platnost do: 06.10.2022

Veřejná vyhláška V-5375/2022-402 Vyrozumění o provedení vkladu Vlček
Platnost od: 21.09.2022 Platnost do: 06.10.2022

Veřejná vyhláška V-5375/2022-402 Vyrozumění o provedení vkladu Vlček
Platnost od: 21.09.2022 Platnost do: 06.10.2022

Veřejná vyhláška V-5588/2022-402 Informace o vyznačení plomby Chovančík
Platnost od: 19.09.2022 Platnost do: 04.10.2022

Dražební vyhláška 120 EX 4735/2009-172
Platnost od: 01.09.2022 Platnost do: 10.11.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Doubrava u Aše
Platnost od: 09.12.2021 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Chvoječná
Platnost od: 26.11.2021 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Klášter Teplá
Platnost od: 26.11.2021 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lipná u Hazlova
Platnost od: 26.11.2021 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Potočiště
Platnost od: 26.11.2021 Platnost do: 31.12.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Starý Hrozňatov
Platnost od: 26.11.2021 Platnost do: 31.12.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

   

Dražební vyhláška č.j. 106 EX 13535/09-207
   

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

09.04.2021

Úprava úředních hodin
S účinností od 12. 4. 2021 jsou na Katastrálním pracovišti Cheb obnoveny úřední hodiny v plném rozsahu.Aktuality resortu

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.