OchranaObliceje

01.03.2021

Vážení klienti,
na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. února 2021 č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN  je od pondělí 1. března 2021 vstup do budovy a pohyb v ní povolen POUZE s respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), nebo zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Děkujeme Vám za dodržování uvedeného opatření, které chrání Vás i nás.