Kontakty

Typ Telefon
Ředitel 352357760
Ústředna 352357711

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Raška Martin Ing. Ph.D. CV119352357760
martin.raska@cuzk.czŘeditel
Burešová Sabina Mgr. 104352357764
sabina.buresova@cuzk.czVedoucí oddělení pravních vztahů k nemovitostem
Parihuzič Dušan Ing. 013352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace
Valášková Pavlína Ing. 116352357730
pavlina.valaskova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
VKLADOVÁ ŘÍZENÍ :

.
Burešová Sabina Mgr.
352357764
sabina.buresova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Hudáková Klára Mgr. Bc.
352357721
klara.hudakova@cuzk.czprávník katastrálního úřadu
Mertlová Hana Ing.
352357728
hana.mertlova@cuzk.czprávník katastrálního úřadu
Tatárová Miroslava Mgr.
352357725
miroslava.tatarova@cuzk.czprávník katastrálního úřadu
Jelínková Iveta
352357735
iveta.jelinkova@cuzk.cz.
Procházková Silvie
352357723
silvie.prochazkova@cuzk.cz.
ZÁPISY BUDOV, ZMĚNY JINÝCH ÚDAJŮ :

.
Valášková Pavlína Ing.
352357730
pavlina.valaskova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Benešovská Zdeňka
352357738
zdenka.benesovska@cuzk.cz.
Dudziaková Růžena
352357732
ruzena.dudziakova@cuzk.cz.
Požárová Bohumila Bc.
352357737
bohumila.pozarova@cuzk.cz.
Slejšková Andrea
352357736
andrea.slejskova@cuzk.cz.
REVIZE KATASTRU, POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ :

.
Parihuzič Dušan Ing.
352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Fantová Lenka
352357743
lenka.fantova@cuzk.cz.
Jůzek Jiří
352357747
jiri.juzek@cuzk.cz.
Míčová Alena
352357744
alena.micova@cuzk.cz.
Zagidulinová Lenka
352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.cz.
POTVRZOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ :

.
Parihuzič Dušan Ing.
352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Elijašová Tonka
352357741
tonka.elijasova@cuzk.cz.
Krausová Zdeňka
352357749
zdenka.krausova@cuzk.cz.
Zagidulinová Lenka
352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.cz.

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

kp.sokolov@cuzk.cz
Pokud není součinnost při poskytování podkladů zprostředkována prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů, je potřeba podání týkající se součinnosti zasílat na adresu elektronické podatelny.
 

Aktuality pracoviště

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.