Kontakty

Typ Telefon
Ředitel 352357760
Ústředna 352357711

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Burešová Sabina Mgr. 104352357764
sabina.buresova@cuzk.czVedoucí oddělení pravních vztahů k nemovitostem
Raška Martin Ing. Ph.D. CV119352357760
martin.raska@cuzk.czŘeditel
Parihuzič Dušan Ing. 013352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czVedoucí oddělení dokumentace
Valášková Pavlína Ing. 116352357730
pavlina.valaskova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
VKLADOVÁ ŘÍZENÍ :

.
Burešová Sabina Mgr.
352357764
sabina.buresova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Valášková Pavlína Ing.
352357730
pavlina.valaskova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Hajnová Klára Bc.
352357721
klara.hajnova@cuzk.czprávník katastrálního úřadu
Králová Eva
352357726
eva.kralova3@cuzk.cz.
Procházková Silvie
352357723
silvie.prochazkova@cuzk.cz.
ZÁPISY BUDOV, ZMĚNY JINÝCH ÚDAJŮ :

.
Valášková Pavlína Ing.
352357730
pavlina.valaskova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Benešovská Zdeňka
352357738
zdenka.benesovska@cuzk.cz.
Dudziaková Růžena
352357732
ruzena.dudziakova@cuzk.cz.
Jelínková Iveta
352357735
iveta.jelinkova@cuzk.cz.
Požárová Bohumila Bc.
352357737
bohumila.pozarova@cuzk.cz.
Slejšková Andrea
352357736
andrea.slejskova@cuzk.cz.
REVIZE KATASTRU, POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ :

.
Parihuzič Dušan Ing.
352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Fantová Lenka
352357743
lenka.fantova@cuzk.cz.
Jůzek Jiří
352357747
jiri.juzek@cuzk.cz.
Míčová Alena
352357744
alena.micova@cuzk.cz.
Zagidulinová Lenka
352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.cz.
POTVRZOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ :

.
Parihuzič Dušan Ing.
352357766
dusan.parihuzic@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Elijašová Tonka
352357741
tonka.elijasova@cuzk.cz.
Krausová Zdeňka
352357749
zdenka.krausova@cuzk.cz.
Zagidulinová Lenka
352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.cz.

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.sokolov@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

27.05.2020
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem".

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.