Kontakty

Typ Telefon
Ředitel 353417255
Sekretariát 353417280
ústředna 353417111
fax 353417286

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bělohlávek Kamil Mgr. 213353417231Kamil.Belohlavek@cuzk.czvedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií
Brodňanský Jan Ing. 216353417413Jan.Brodnansky@cuzk.czvedoucí obnovy katastrálního operátu 2
Hanušová Házyová Lydie Ing. 321353417218lydie.hanusovahazyova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Havlík Roman Ing. 220353417282Roman.Havlik@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu 1
Ondruš Rostislav Ing. CV218353417405Rostislav.Ondrus@cuzk.czředitel odboru obdovy katastrálního operátu
Perlingerová Jiřina Ing. 320353417287Jirina.Perlingerova@cuzk.czvedoucí ekonomicko-správního oddělení
Stoklasová Jitka Ing. CV315353417255Jitka.Stoklasova@cuzk.czředitelka katastrálního úřadu
Pencák Jaroslav Mgr. Ing. 303353417265Jaroslav.Pencak@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly
Waldhauserová Lenka Ing. CV309353417266Lenka.Waldhauserova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitelky katastrálního úřadu

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Adam Lukáš 215353417250Lukas.Adam@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Benko David 301 (CH)345548353David.Benko@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Bleier Tomáš 215353417250Tomas.Bleier@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Boček Roman 305353417275Roman.Bocek@cuzk.czinvestiční referent
Bolváriová Pavla Ing. 217353417402Pavla.Bolvariova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Fassel Karel 13353417410Karel.Fassel@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Chábera Miloš Ing. 13353417411Milos.Chabera@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Freiová Andrea Bc. 317353417245Andrea.Freiova@cuzk.czúčetní-rozpočet
Harantová Jana 317353417284Jana.Harantova@cuzk.czreferent vnitřní správy
Kaminský Frank 353417260správce budovy
Kořánová Jarmila 319353417291Jarmila.Koranova@cuzk.czreferent majetkové správy
Kotrbová Danuše 221353417403Danuse.Kotrbova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Nováková Růžena Bc. 314353417280ku.prokarlovkraj@cuzk.czpodatelna KÚ
Porschová Ladislava Mgr. 306 (CH)354548347Ladislava.Porschova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 1
Rakušan Josef 13353417411Josef.Rakusan@cuzk.czodddělení obnovy katastrálního operátu 1
Růžičková Zdeňka Bc. 322353417289Zdenka.Ruzickova@cuzk.czpersonalista
Szmitek Pavel Bc. 215353417251Pavel.Szmitek@cuzk.czsprávce informačních a komunikačních technologií
Šimková Lenka Ing. 305A353417295Lenka.Simkova@cuzk.czoddělení metodiky a kontroly
Štolová Blanka Bc. 210 (SO)352357770Blanka.Stolova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Vaněk Luboš Ing. 305B353417254Lubos.Vanek@cuzk.czmetodik katastru nemovitostí
Vaníček David 13353417401David.Vanicek@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Volmanová Andrea Ing. 220353417409Andrea.Volmanova@cuzk.czprojekty a výstupní kontrola
Záhorcová Michaela 210 (SO)352357771Michaela.Zahorcova@cuzk.czoddělení obnovy katastrálního operátu 2
Zavadilová Dana 322353417288Dana.Zavadilova@cuzk.czmzdová účetní

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.