Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.01.2020  

Informace o BPEJ
Platnost od: 20.08.2018  

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-11/2021-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 01.01.2022

Veřejná vyhláška RO-11/2021-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 2
Platnost od: 01.12.2021 Platnost do: 01.01.2022

Veřejná vyhláška OO-5/2016-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 31.12.2021

Veřejná vyhláška RO-5/2021-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 15.12.2021

Veřejná vyhláška RO-5/2021-602 Obecné obeslání Kotlandová
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 15.12.2021

Veřejná vyhláška RO-9/2021-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 15.12.2021

Veřejná vyhláška V-11999/2021-602 Zamítnutí návrhu Macháčková
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 15.12.2021

Veřejná vyhláška V-12634/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Borsody
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 15.12.2021

Veřejná vyhláška ZDŘ-531/2021-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 01.12.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-531/2021-602 Obecné obeslání Kotlandová
Platnost od: 30.11.2021 Platnost do: 01.12.2022

Veřejná vyhláška V-10630/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Vognar
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-11768/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Líbalová
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-11875/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Šenfeld
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-12111/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Chlumecká
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-12172/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Drexler
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-12172/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Drexlerová
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-12195/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Šenfeld
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-12345/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Chlumecká
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-12350/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Polívka
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-12468/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Wildi
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-12588/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Maťátko
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-13361/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Klásková
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-13361/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Klásková
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-13361/2021-602 Vyrozumění o provedení vkladu Klásková
Platnost od: 29.11.2021 Platnost do: 14.12.2021

Veřejná vyhláška V-13262/2021-602 Rozhodnutí o povolení vkladu Amanová
Platnost od: 25.11.2021 Platnost do: 10.12.2021

Veřejná vyhláška RO-8/2021-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Platnost od: 24.11.2021 Platnost do: 09.12.2021

Veřejná vyhláška OO-3/2020-602 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Platnost od: 20.10.2021 Platnost do: 01.02.2024

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Dražební vyhláška - odročení 137 EX 21918-09-378, Z-4276-2020
Platnost od: 08.06.2020  

Aktuality pracoviště

12.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště. Distribuční skupina vfk.hradeckralove@cuzk.cz bude zrušena, požadavky  budou zasílány na kp.hkralove@cuzk.cz
 

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.