Kontakty

Typ Telefon
fax 495512631
ústředna 494389111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitel katastrálního pracoviště Jasanský Jiří Ing.CV494389110
jiri.jasansky@cuzk.cz
305
Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostemMondíková Zuzana Ing. Bc.494389137
zuzana.mondikova@cuzk.cz
215
Vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíVašata Stanislav Bc.494389112
stanislav.vasata@cuzk.cz
209
Vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíDubská Jitka Ing.494389136
jitka.dubska@cuzk.cz
116

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jiskrová Šárka 306
494389111
sarka.jiskrova@cuzk.czekonom-sekretář
Klapalová Pavlína 212
494389149
pavlina.klapalova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Potočková Eva 112
494389142
eva.potockova@cuzk.czposkytování podkladů pro geodety

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.rychnovnk@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.