Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rychnovnk@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí přepážka A

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Libor Čermák234494389116
libor.cermak@cuzk.czreferent oddělení aktualizace KN
Ing. Jitka Dubská116494389136
jitka.dubska@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace
Monika Chaloupková212494389149
monika.chaloupkova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Jiří Jasanský305494389110
jiri.jasansky@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Šárka Jiskrová306494389111
sarka.jiskrova@cuzk.czekonom-sekretář
Marcela Lasáková220494389155
marcela.lasakova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Lada Marková236494389118
lada.markova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace KN
Miloslav Šabata230494389121
miloslav.sabata@cuzk.czreferent oddělení dokumentace
Martina Ungrádová113494389123
martina.ungradova@cuzk.czreferent oddělení dokumentace
Věra Valentová101494389127
vera.valentova@cuzk.czpodatelna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Stanislav Vašata209494389112
stanislav.vasata@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.