Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.rychnovnk@cuzk.cz
ostatní podání podatelna přízemí přepážka A

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Libor Čermák234494389116
libor.cermak@cuzk.czreferent oddělení aktualizace KN
Ing. Jitka Dubská116494389136
jitka.dubska@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace
Ing. Jiří Jasanský305494389110
jiri.jasansky@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Šárka Jiskrová306494389111
sarka.jiskrova@cuzk.czekonom-sekretář
Pavlína Klapalová212494389149
pavlina.klapalova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Marcela Lasáková220494389155
marcela.lasakova@cuzk.czvýpravna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Lada Marková236494389118
lada.markova@cuzk.czreferent oddělení aktualizace KN
Miloslav Šabata230494389121
miloslav.sabata@cuzk.czreferent oddělení dokumentace
Martina Ungrádová113494389123
martina.ungradova@cuzk.czreferent oddělení dokumentace
Věra Valentová101494389127
vera.valentova@cuzk.czpodatelna oddělení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Stanislav Vašata209494389112
stanislav.vasata@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.