Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-5039/2021-607 Vyrozumění o provedení vkladu Vondrouš
Platnost od: 06.10.2021 Platnost do: 21.10.2021

Veřejná vyhláška V-5224/2021-607 Rozhodnutí o částečném povolení vkladu Lechnýř
Platnost od: 06.10.2021 Platnost do: 21.10.2021

Veřejná vyhláška V-5310/2021-607 Vyrozumění o provedení vkladu Kánská
Platnost od: 06.10.2021 Platnost do: 21.10.2021

Veřejná vyhláška V-5359/2021-607 Vyrozumění o provedení vkladu CORSAIR (Luxembourg) N°11 S. A., id.č.B 90447
Platnost od: 06.10.2021 Platnost do: 21.10.2021

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu PUP-4/2017-607
Platnost od: 22.09.2021 Platnost do: 25.10.2021

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu PUP-5/2017-607
Platnost od: 22.09.2021 Platnost do: 25.10.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Usnesení 124 EX 15443/11-331
Platnost od: 13.11.2019 Platnost do: 13.11.2025

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

02.03.2021
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2021

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.