Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OR-430/2021-610 Obecné obeslání SVAZ ČESKÉ MLÁDEŽE
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 09.06.2022

Veřejná vyhláška V-2849/2022-610 Vyrozumění o provedení vkladu Školník
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 09.06.2022

Veřejná vyhláška V-2839/2022-610 Vyrozumění o provedení vkladu Žižková
Platnost od: 24.05.2022 Platnost do: 08.06.2022

Veřejná vyhláška RO-2/2021-610 Obecné obeslání Hodbodová
Platnost od: 19.05.2022 Platnost do: 03.06.2022

Veřejná vyhláška V-2747/2022-610 Vyrozumění o provedení vkladu Pudilová
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška RO-7/2021-610 Obecné obeslání Medikus
Platnost od: 12.05.2022 Platnost do: 27.05.2022

2211 Veřejná vyhláška (PUP-2/2015-610)
Platnost od: 02.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

2210 Veřejná vyhláška
Platnost od: 26.04.2022 Platnost do: 26.05.2022

2209 Dražební vyhláška (197 EX 92620/11-108)
Platnost od: 26.04.2022 Platnost do: 01.07.2022

2208 Dražební vyhláška (167 EX 20138/12-310)
Platnost od: 25.04.2022 Platnost do: 09.06.2022

2144 Dražební vyhláška (137Ex 5282/07-198)
Platnost od: 22.12.2021 Platnost do: 18.12.2022

2143 Dražební vyhláška (137Ex 4433/10-224)
Platnost od: 22.12.2021 Platnost do: 17.12.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

01.07.2021
OZNÁMENÍ
o provozu katastrálního pracoviště


Od 01.07.2021 do 28.02.2023 bude probíhat postupná rekonstrukce interiéru budovy katastrálního pracoviště po dílčích etapách, vždy v rozsahu jednoho nadzemního podlaží. Budova zůstává otevřena pro veřejnost v plném rozsahu, byť při omezení stavbou. Věříme, že po dobu stavebních prací nedojde při provádění stavebního záměru k žádnému nežádoucímu jevu, který by ovlivnil poskytování služeb veřejnosti.
Více informací v příloze.

Aktuality úřadu

27.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2022

Aktuality resortu

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.