Zahájení revize katastru nemovitostí

16.01.2020

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že dnem 16. 3. 2020 bude zahájena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen "revize katastru") v katastrálním území Boreček, Horní Krupá a Náhlov města Ralsko. Podrobnosti viz úřední deska.