Vyhlášení platnosti v části k.ú. Černousy

21.07.2020

Oznamujeme, že ke dni 17.7.2020 byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v části kat. území Černousy,
sp. zn. PUP-2/2015-532.