Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID 85aiehj
Podání v elektronické podobě kp.liberec@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat podatelna přízemí budovy katastrálního úřadu
Příjem písemných podání a stížností podatelna přízemí budovy
Ústní podání podatelna přízemí budovy

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Aktuality pracoviště

15.02.2021
Podání se zasílají poštou. Osobně přinesená vkládejte do schránky u vchodu - veškeré žádosti včetně návrhů na vklad. Uveďte eMail, zašleme Vám platební údaje a potvrzení o převzetí (např. kopii s podacím razítkem). Vkládejte v uzavřené obálce max. A4, vybíráme průběžně každý den. Zkontrolujte, zda je návrh na vklad podepsaný.
Podrobnosti zde.
Návrh na vklad: aplikace.
Podrobnosti o elektronickém podání.

Aktuality úřadu

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 se mění úřední hodiny. Podrobnější informace na stránkách jednotlivých pracovišť.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.