Mimo úřední hodiny stanovené krizovým opatřením vlády ČR lze vhodit podání do schránky

19.03.2020

Mimo úřední hodiny stanovené krizovým opatřením vlády ČR (PO a ST 8:00 - 11:00) lze vhodit podání v zalepené obálce do schránky, která je umístěna vlevo u vstupu do budovy katastrálního pracoviště v Semilech. Schránka je trvale přístupná. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že v míře co největší využijete tuto zcela bezkontaktní možnost.