Výrazné omezení služeb vyžadující přímý kontakt s veřejností.

16.03.2020

Katastrální úřad pro Liberecký kraj v návaznosti na
 
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. března 2020 č. 215
o přijetí krizového opatření
 
oznamuje
 
S účinností ode dne 16. března 2020 mají všechna katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj výrazně omezeny služby vyžadující přímý kontakt s veřejností. V neodkladných případech bude možné učinit návrh na vklad práv či jiné podání osobně pouze v pondělí a ve středu v době od 8 do 11 hodin.
Po dobu omezení bude možné návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde: https://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Zapisy-do-KN/Informace-o-elektronickem-podani.aspx .
Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí  https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ .
V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.
Naplánovaná ústní jednání budou přesunuta na období po ukončení krizového opatření. Prosíme o pochopení, že nebudeme až do odvolání provádět ústní jednání v terénu (např. v souvislosti s revizemi nebo zjišťování průběhu hranic) ani v budově katastrálního pracoviště.
V případě dotazů k probíhajícím řízením nebo neodkladným záležitostem se obracejte na telefon:
Podatelna: 481 629 111
Odd. právních vztahů k nemovitostem: 481 629 131, 481 629 134
Poskytování údajů z KN (odd. dokumentace): 481 629 121, 481 629 123


ředitel úřadu 
Ing. Lubomír Týč             

V Liberci dne 16. 3. 2020