Komise pro investiční rozvoj

Ing. Vladimír Calda – předseda
Ing. Jan Zajíček – tajemník
Ing. Josef Ziegler
Radka Stejskalová
Ing. Jana Lauermanová