Komise pro nakládání s majetkem státu

Marie Princová – předseda
Radka Stejskalová – tajemník
Milada Volná
Ing. Jan Zajíček
Ing. Josef Ziegler
Ing. Pavla Ullmannová
Luděk Lukšík