Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vedoucí / vedoucího oddělení metodiky a kontroly v Kanceláři ředitele Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj
(Katastrální úřad pro Liberecký kraj)
Platnost od: 07.09.2022 Platnost do: 03.10.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent – obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace
(Katastrální úřad pro Liberecký kraj - Katastrální pracoviště Liberec)
Platnost od: 30.08.2022 Platnost do: 29.09.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Informace k zateplení budovy Katastrálního úřadu v Rumjancevově ulici č. 149 v Liberci
Platnost od: 03.09.2020  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 04.03.2022  

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.