Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.bruntal@cuzk.cz
všechna ostatní podání podatelna, 1. patro, č. 206

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Miroslav Haša 215554721112miroslav.hasa2@cuzk.czŘeditel katastrálního pracoviště
Mgr. Milena Darmovzalová208554721132milena.darmovzalova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Kateřina Dolanská218554721129katerina.dolanska@cuzk.cz Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Jana Hladká218554721122jana.hladka@cuzk.cz Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Dagmar Holanová315554721134dagmar.holanova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Ing. Tomáš Andrýsek213554721141tomas.andrysek@cuzk.czOddělení aktualizace a dokumentace KN
Martina Majková218554721125martina.majkova@cuzk.cz Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Oldřich Vašíček219554721115oldrich.vasicek@cuzk.czOddělení aktualizace a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

28.11.2019
Katastrální pracoviště Bruntál informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Karlovice ve Slezsku,
Malá Morávka,
Karlov pod Pradědem.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:


Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality úřadu

25.11.2019


11.06.2019
OZNÁMENÍ
Správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) lze nově hradit i prostřednictvím platebních karet a to od 5. 6. 2019 na Katastrálních pracovištích Opava a Ostrava, od 7. 6. 2019 na Katastrálních pracovištích Frýdek-Místek, Karviná a Třinec, od 10. 6. 2019 na Katastrálních pracovištích Krnov a Bruntál a od 12. 6. 2019 na Katastrálním pracovišti Nový Jičín.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.