Nové mapování a revize

29.04.2019

Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Bukovice u Dobratic,
Čeladná,
Dobratice,
Lubno,
Nošovice,
Pražmo,
Raškovice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:
Dobrá u Frýdku-Místku,
Frýdek.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.