Seznam k. ú. s probíhající obnovou operátu a revizemi katastru v působnosti KP Krnov

23.04.2019

Katastrální pracoviště Krnov informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Bohušov,
Býkov,
Čaková,
Dubnice,
Hlinka,
Hošťálkovy,
Vraclávek.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:
Krásné Loučky,
Krnov-Horní Předměstí.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.