Seznam k. ú. s probíhající obnovou operátu a revizemi katastru v působnosti KP Nový Jičín

25.04.2019

Katastrální pracoviště Nový Jičín informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Jistebník,
Lukavec u Bílovce,
Spálov,
Velké Albrechtice,
Větřkovice u Lubiny,
Výškovice u Slatiny.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:
Bludovice u Nového Jičína,
Hodslavice,
Loučky nad Odrou,
Pohoř.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.