Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-2983/2022-804 Zamítnutí návrhu Neznámy okruh právních nástupců zemřelé Hany Gondové, nar. 8.8.1970, posledně bytem Petrovice 90, 270 35 Petrovice
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-3590/2022-804 Vyrozumění o provedení vkladu neznámý okruh právních nástupců Kudělky Ivana, datum narození 19.01.1947, posledně bytem Rožnovská č.p. 1161, 744 01 Frenštát pod Radhošt
Platnost od: 18.05.2022 Platnost do: 02.06.2022

Veřejná vyhláška V-3488/2022-804 Přerušení řízení Neznámí právní nástupci zemřelé Hany Gondové
Platnost od: 12.05.2022 Platnost do: 27.05.2022

Veřejná vyhláška V-2656/2022-804 Vyrozumění o provedení vkladu neznámí právní nástupci Prof. RNDr. Jaroslava Smítala, DrSc., narozeného 16.8.1942
Platnost od: 10.05.2022 Platnost do: 25.05.2022

Veřejná vyhláška V-3350/2022-804 Vyrozumění o provedení vkladu Neznámým právním nástupcům zemřelého Karla Rubače (nar. 22.1.1955)
Platnost od: 06.05.2022 Platnost do: 23.05.2022

Veřejná vyhláška OO-1/2022-804 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 28.03.2022 Platnost do: 30.06.2023

Veřejná vyhláška OO-1/2022-804 Oznámení obci Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 30.06.2023

Veřejná vyhláška OO-2/2021-804 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 16.11.2021 Platnost do: 31.05.2022

Veřejná vyhláška RO-4/2021-804 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
Platnost od: 27.10.2021 Platnost do: 30.06.2022

Veřejná vyhláška OO-2/2021-804 Oznámení obci Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 11.10.2021 Platnost do: 31.05.2022

Veřejná vyhláška RO-3/2021-804 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
Platnost od: 16.09.2021 Platnost do: 31.12.2022

Veřejná vyhláška OO-3/2021-804 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 23.08.2021  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Veřejná vyhláška OO-2/2020-804 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 28.05.2020  

Veřejná vyhláška V-8173/2019-804 Informace o vyznačení plomby MONTICOM spol. s r.o. v likvidaci
Platnost od: 15.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-1/2019-804 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Platnost od: 27.03.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

17.03.2022
Katastrální pracoviště Nový Jičín informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2022:
Jakubčovice nad Odrou,
Jílovec,
Luboměř,
Lukavec u Bílovce,
Mošnov,
Nová Horka,
Rybí,
Stará Ves u Bílovce.

Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2022:
Kateřinice,
Nový Jičín - Dolní Předměstí,
Nový Jičín - Horní Předměstí,
Nový Jičín - Město,
Trnávka u Nového Jičína,
Závišice.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality úřadu

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni
1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru:
PodkladyGP.<název KP>@cuzk.cz,
VFK.<název KP>@cuzk.cz).
Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím webových služeb (WSGP), je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.


Aktuality resortu

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.